infomet — tisk
čas výtisku: 2018–06–22 | 05:30 UTC
publikováno: 2017–05–11 | 08:04 UTC
autor článku: Lenka Crhová, Slávek Podzimek
DUBEN 2017 na území ČR
Duben 2017 byl na území ČR teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla pro tento měsíc 116 hodin, což činí 73 % normálu 1961-1990.

Duben 2017 byl na území ČR teplotně normální, průměrná měsíční teplota 6,9 °C byla o 0,4 °C nižší než normál 1961-1990. Přestože byla průměrná teplota pro Moravu a Slezsko (7,1 °C) o málo vyšší než pro Čechy (6,8°C), byly zde zaznamenány vyšší záporné odchylky od normálu 1961-1990 než na západě území. Rozložení průměrné měsíční teploty na území ČR a její srovnání s normálem 1961-1990 je uvedeno na mapách v příloze.

V první polovině měsíce se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR pohybovala většinou nad hodnotami normálu 1961-1990. V první dekádě měsíce maximální denní teplota na území ČR vystoupala několikrát nad 20 °C. Již 2. 4. byl zaznamenán letošní první letní den, kdy na stanici Karviná maximální denní teplota vzduchu dosáhla hodnoty 25,2 °C. Nejvyšší maximální denní teplota pro tento měsíc 26,0 °C byla naměřena dne 10. 4. na stanici Kopisty v okrese Most. V polovině dubna nastalo výrazné ochlazení a v druhé polovině měsíce se teplota již pohybovala výrazně pod hodnotami normálu (obr. 1). Ve dnech 19. – 21. 4. klesla denní minimální teplota pod bod mrazu téměř na celém území ČR. Nejnižší denní minimální teplota byla naměřena 21. 4. na stanici Kvilda-Perla, Jezerní Slať (-20,0 °C) a Březník (-19,0 °C). Pokud uvažujeme pouze stanice ve správě ČHMÚ, byla nejnižší teplota zaznamenána v tento den na stanici Horská Kvilda – 17,0 °C.

V historii byla vůbec nejvyšší maximální denní teplota na území ČR pro duben naměřena v roce 2012, kdy v posledních dubnových dnech teplota na území ČR překračovala 30 °C. Nejvyšší maximální denní teplota byla naměřena dne 29.4.2012 na stancích Plzeň, Bolevec a Brandýs nad Labem (31,8 °C). Naopak nejnižší denní minimální teplota pro duben byla na stanicích ve správě ČHMÚ naměřena dne 9.4. 2003 na stanici Horská Kvilda, a to -22,0 °C.

Srážkově byl duben silně nadnormální, průměrný srážkový úhrn 76 mm představuje 162 % normálu 1961-1990. V Čechách v průměru spadlo 72 mm srážek, na území Moravy a Slezska byl průměrný měsíční úhrn srážek 80 mm. Nejvíce v průměru napršelo v Moravskoslezském kraji (více jak 120 mm), nejméně naopak na severozápadě Čech v kraji Ústeckém a Karlovarském a v kraji Jihomoravském (méně než 50 mm). Rozložení srážkových úhrnů na území ČR a jeho srovnání s normálem je uvedeno na obrázcích v příloze.

Srážky se vyskytovaly v průběhu celého měsíce, v druhé polovině měsíce se vyskytovaly i ve formě sněžení. Nejvyšší denní srážkový úhrn byl zaznamenán 18. 4., na stanici Heřmanovice v okrese Bruntál spadlo 49,5 mm srážek, dále v okrese Jeseník na stanici Bělá pod Pradědem 46,4 mm srážek a na stanici Ostružná, Ramzová 45,1 mm srážek. Jednalo se především o srážky sněhové, na tento den připadají i nejvyšší denní úhrny nového sněhu, na stanici Bělá pod Pradědem napadlo 55 cm nového sněhu, Ostružná, Ramzová v okrese Jeseník 48 cm, Vidly v okrese Bruntál 36 cm a Dlouhé Stráně v okrese Šumperk 35 cm.

Mapy průměrné měsíční teploty, měsíčního úhrnu srážek a trvání slunečního svitu a jejich srovnání s normálem 1961-1990 jsou uvedeny v příloze.


Poznámka 1: Uvedené údaje jsou pouze předběžné a mohou se ještě měnit, neboť data nebyla kompletně verifikována.

Poznámka 2: Hodnocení měsíce v uvedeném textu je provedeno vzhledem k normálovému období 1961 – 1990. Normály za období 1981 – 2010 jsou připravovány a začnou být používány k aktuálnímu hodnocení během následujících měsíců.

Poznámka 3: Dne 19.5. 2017 byl v článku upraven měsíční úhrn srážek na území ČR a jeho porovnání s normálem dle přepočtu s doplněnými a validovanými daty.