infomet — tisk
čas výtisku: 2018–04–22 | 00:53 UTC
publikováno: 2017–02–09 | 15:43 UTC
autor článku: Pavel Jůza
Umístění ledna 2017 v 243leté klementinské teplotní řadě
V lednu 2017 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota -2,4 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 byla -2,2 °C a leden byl tedy teplotně podnormální. Teplotní odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla -1,6 °C. Odchylka lednové průměrné měsíční teploty od 30letého průměru 1981-2010 byla -3,3 °C. I kdyby se tento 30letý průměr bral jako normál, i podle něj by byl leden teplotně podnormální. (Leden se považuje za teplotně podnormální při odchylce od normálu od -2,0 °C do -4,5 °C.) Měsíc leden 2017 se umístil na 68. až 72. místě z 243 dosavadních lednů od roku 1775. To znamená, že přibližně 27 % lednů bylo chladnějších než letošní.
Chladnější leden než letos byl naposled v roce 2006, srovnatelný s letošním byl i v roce 2010 a 1997.

Nejteplejší leden od roku 1775 byl v roce 2007 s průměrnou teplotou 6,3 °C, na druhém místě byl leden 1796 s průměrnou teplotou 5,7 °C, na třetím leden 1921 s průměrnou teplotou 5,1 °C, na čtvrtém leden 1983 s průměrnou teplotou 5,0 °C a na pátém místě byl leden 1975 s průměrnou měsíční teplotou 4,8 °C.
Nejchladnější leden od roku 1775 byl v Praze-Klementinu naměřen roku 1799 s průměrnou teplotou -9,3 °C, druhý byl leden 1838 s průměrnou teplotou -9,2 °C, třetí byl leden 1784 s průměrnou měsíční teplotou -8,8 °C.

Nejvyšší průměrná teplota v lednu 2017 byla naměřena dne 12. a 13. ledna, a to +3,5 °C. Nejnižší průměrná teplota v lednu 2017 byla naměřena dne 19.1., a to -7,5 °C.
Nejvyšší průměrná denní teplota v lednu od roku 1775 byla naměřena dne 18.1.2007, tedy v den přechodu tlakové níže Kyrill, a to 14,2 °C. Nejnižší průměrná denní teplota v lednu byla naměřena dne 22.1.1850, a to -24,8 °C.

Po uplynulých třech extrémně teplých zimách se letošní leden zdál být hodně studený. Je pravda, že v poslední době lednů s takovou průměrnou teplotou nebylo mnoho. Chladnější než letošní leden byl naposled leden 2006 (s průměrnou teplotou -3,0 °C), výrazně chladnější byl leden 1987 (-5,2 °C) a 1985 (-5,0 °C), chladnější než letošní byl leden 1982 (-3,3 °C), 1980 (-2,8 °C), chladnější než letos byl i leden 1979 (-3,4 °C) s jeho třítýdenními uhelnými prázdninami. Srovnatelný s letošním lednem byl i leden 2010 s průměrnou teplotou -2,2 °C a leden 1997 s průměrnou teplotou -2,3 °C.
Jak již bylo řečeno, letošní leden byl teplotně podnormální. Kdybychom chtěli leden teplotně silně podnormální, pak bychom se museli podívat do roku 1987, 1985 a 1963. Ještě předtím by to byl leden 1947, 1942, 1941 a 1940. Z toho leden 1940 a 1942 by byl na hranici silně podnormálního a mimořádně podnormálního, podle toho, jaký normál bychom brali.

Na obrázku číslo 1 je průběh průměrných denních teplot v Praze-Klementinu v lednu 2017, na obrázku č. 2 je průběh průměrných měsíčních teplot v lednu od roku 1775 do roku 2017.
(Obrázky jsou uvedeny zde v článku pod textem a v poněkud čitelnějším rozlišení ještě v obrazových přílohách dole pod článkem).

.