přesný výraz
2014-09-30 úterý   05:54 UTC
Slunce (N50 E15): 04:57_16:42 transit: 10:49 UTC
Délka dne (N50 E15): 11:45
Obč. soumrak (N50 E15): 04:26_17:12 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 11.7 °C, měřeno: 2014-09-30 05:54 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
2014-09-26 19:31 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 87
Ve dnech 6.-10. října 2014 hostí Česká meteorologická společnost spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem a Univerzitou Karlovou výroční zasedání Evropské meteorologické společnosti spolu s mezinárodní konferencí aplikované klimatologie, EMS/ECAC 2014, a to v pražském hotelu Clarion.

Hlavní motto konference je "Tvorba klimatických služeb prostřednictvím partnerství" s tématy monitorování klimatu a jeho změn, principy procesů klimatické změny,výzkum a služby pro socioekonomické sektory, komunikace, osvěta a vzdělávání, numerická předpověď počasí a atmosférické systémy a jejich vzájemné vazby. Více informací na adrese http://www.ems2014.eu/home.html. Hlavnímu tématu akce, tedy změně klimatu a potřebným klimatickým službám, se vedle jednotlivých odborných sekcí konference bude věnovat v zahajovacím dopoledni blok strategických prezentací a plenární diskuse ve středu odpoledne. Do 30.
TISK
ARCHIV
2014-09-22 11:40 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 200
V měsíci srpnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 14.9 °C, což představuje odchylku -0.8 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 16.4 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, o druhé místo se dělí stanice Klatovy a Kralovice (16.2 °C) a na třetím místě se umístil Staňkov (16.0 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 10.6 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 13.4 °C a třetí nejchladnější byla Přimda s teplotou 14.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 10. srpna 31.6 °C ve Staňkově, na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 31.5 °C (10. 8.) a třetí příčku s teplotou 30.6 °C obsadila stanice Plzeň – Mikulka (10. 8.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 25. srpna -4.
TISK
ARCHIV
2014-09-21 19:18 UTC
informace
komentáře: 7
počet zobrazení: 459
Šumava se od 20. září může pyšnit novou meteostanicí a to ne ledajakou. Po několika měsících příprav byla nainstalovaná meteostanice nedaleko nejvyššího vrcholu české strany Šumavy, hory Plechý v nadmořské výšce 1344 metrů n.m. Stanice, která je zařazena do sítě ČHMÚ, měří teplotu vzduchu a také výšku sněhové pokrývky, která bývá v této lokalitě opravdu velmi vysoká. Sněhová pokrývka se měří pomocí ultrazvukového čidla. Data jsou zasílána do ČHMÚ každých 30 minut a výstupy ze stanice jsou k dispozici v grafické podobě, jako jsme zvyklí u dalších stanic.

Poděkování při instalaci stanice patří Horské službě z Nové Pece a panu Václavu Šestákovi, provozující web o počasí novapec.cz. Instalaci provedl tým "počasářů" Šumava.eu.

Meteostanici vyrobili pracovníci firmy Meteoservis v.o.s.
TISK
ARCHIV
2014-09-19 20:46 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 215
V komentářích pod článkem Minimální teploty v srpnu 2014 na horách i v nižších polohách se objevily komentáře s žádostí o informaci, kolik se v srpnu vyskytlo přízemních mrazíků. Tak se na to můžeme stručně podívat. Možná můžeme úvodem zopakovat, že teplota vzduchu se měří ve výšce 2 metry, v této výšce se měří i maximální teplota a minimální teplota, z termínových teplot v této výšce se počítá i průměrná teplota, a ve stejné výšce se měří i vlhkost vzduchu. Kromě toho se ve výšce 5 centimetrů měří i minimální přízemní teplota.
Podle Meteorologického slovníku z roku 1993 „mráz“ je „teplota vzduch nižší než 0 °C. V běžné meteorologické praxi se výskyt mrazu zjišťuje z měření v meteorologické budce, tj. zhruba ve výšce 2 m nad zemí.
TISK
ARCHIV
2014-09-16 06:30 UTC
naučný
komentáře: 1
počet zobrazení: 345
Předpověď výskytu mlh a nízké inverzní oblačnosti je pro meteorologii stejně obtížná jako předpověď bouřek, zejména určení lokalizace jejich výskytu. Výskyt mlh a inverzní oblačnosti závisí od vertikálního profilu vlhkosti, teploty a směru proudění vzduchu. V posledním období převládalo ve střední Evropě východní až severovýchodní proudění a s tím pravděpodobně souvisí četnější výskyt mlh a nízké oblačnosti v jihozápadní části Čech. Vztah mezi cirkulací a stavem počasí studuje dynamická klimatologie. Co to je, nám napoví citace z Meteorologického slovníku: "Klimatologie dynamická — klimatologický směr, který na rozdíl od klasické klimatologie nevychází při zpracování klimatologický materiálu z pevných časových úseků, jako je den, pentáda apod., ale z různě dlouhých období, po která v daném místě nebo oblasti působily určité cirkulační a radiační podmínky (např.
TISK
ARCHIV
2014-09-11 10:53 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 373
Měsíc srpen byl v Česku podle předběžných výsledků teplý, průměrná teplota vzduchu byla 15,7 °C (chladněji než normál o 0,7 °C, teplotně podnormální měsíc). Průměrná republiková srážka, 90,8 mm, odpovídá přibližně 116 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 155,5 hod., což odpovídá 74 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 15,8 °C, což je o 0,1 °C nižší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,4 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 0,3 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 11,0 °C (o 0,6 °C chladněji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,5 °C, byla naměřena v Osoblaze.
TISK
ARCHIV
2014-09-09 07:44 UTC
klimatologie
komentáře: 13
počet zobrazení: 594
Srpen 2014 měl v Praze — Klementinu průměrnou měsíční teplotu 19,2 °C, se kterou se umístil na 104. až 118. místě z dosavadních 240 srpnů, tedy téměř v polovině. Teplotní odchylka od normálu 1961-1990 i od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +0,1 °C. Měsíc srpen 2014 byl tedy v Klementinu teplotně normální.

Klimatologické léto 2014, tedy období od 1.6. do 31.8., mělo průměrnou teplotu 20,5 °C, se kterou se umístilo na 23. až 26. místě z 240 dosavadních let měření. Jeho odchylka od normálu i od dlouhodobého průměru dosáhla +1,5 °C. Letošní léto bylo teplotně nadnormální až silně nadnormální.

Nejteplejší srpen od roku 1775 byl naměřen v roce 1807 s průměrnou měsíční teplotou 25,2 °C, na druhém místě byl srpen 2003 s průměrnou teplotou 23,2 °C a na třetím místě srpen 1992 s průměrnou teplotou 23,0 °C.
TISK
ARCHIV
2014-09-04 07:17 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 576
Při vyhodnocování minimálních teplot se ukazuje, že nejnižší teplotní minima bývají v horských mrazových kotlinách. Což je jistě důležitá informace, nicméně v souhrnné zprávě se tak zcela ztrácí minima naměřená mimo hory a v nižších polohách, která mohou být také zajímavá, zejména pro lidi bydlící mimo hory. Proto se tentokrát kromě horských stanic podíváme zvlášť i na stanice v nižších polohách.

Nejnižší minimální teploty byly v srpnu samozřejmě opět naměřeny v horských mrazových kotlinách. Podle dosud dostupných nerevidovaných údajů z cca 257 stanic byla nejnižší teplota na stanici Kvilda-Perla dne 25. 8., a to -6,0 °C. Celkem se mráz vyskytl na 13 stanicích, z nichž 12 je v nadmořské výšce nad 600 metrů. Celkem v 9 srpnových snech se aspoň na jedné stanici vyskytl mráz.
TISK
ARCHIV
2014-09-01 02:53 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 351
Podle operativních nerevidovaných údajů meteorologických stanic byla v Ústeckém a Libereckém kraji v měsíci srpnu průměrná měsíční teplota od 10,3 °C na Klínovci (těsně za hranicí Ústeckého kraje) a 11,4 °C na stanici Jizerka-rašeliniště až do 17,4 °C na stanici Doksany. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota 14,9 °C na stanicích Tokáň a český Dub-Modlibohov.
Na stanicích, pro které je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, byla naměřena odchylka od normálu od -1,7 °C na stanici Žatec a -1,0 °C na stanici Ústí nad Labem-Vaňov až do +0,2 °C na stanici Liberec. Srpen byl na stanici Žatec teplotně silně podnormální, na stanicích Ústí nad Labem — Vaňov, Nová Ves v Horách a Varnsdorf teplotně podnormální a na stanicích česká Lípa, Teplice, Harrachov, Milešovka, Bedřichov, Desná-Souš, Jablonné v Podještědí, Doksany, Doksy a Liberec teplotně normální.
TISK
ARCHIV
2014-08-21 10:28 UTC
klimatologie
komentáře: 5
počet zobrazení: 452
V měsíci červenci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 18.4 °C, což představuje odchylku +2.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 20.0 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Kralovice (19.8 °C) a na třetím místě se umístil Staňkov (19.7 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 13.6 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 16.7 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 17.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 20. července 33.7 °C ve Staňkově, na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 33.4 °C (20. 7.) a o třetí příčku s teplotou 32.4 °C se dělí stanice Domažlice, Klatovy, Plzeň – Mikulka a Stříbro (20. 7.).
TISK
ARCHIV
2014-08-12 05:12 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 515
V letošním červnu, ale i v poměrně teplém červenci se vyskytly dny, kdy na některých meteorologických stanicích, zejména v mrazových kotlinách, klesla minimální teplota pod nulu. V červnu se ze 30 dnů vyskytl mráz aspoň na jedné stanici ve 22 dnech. V červenci se vyskytlo 6 dní, kdy aspoň na jedné stanici z cca 245 dostupných stanic mrzlo.

V červnu se na největším počtu stanic vyskytl mráz dne 6. a 16. června, a to na 12 stanicích. V červenci byl na největším počtu stanic naměřen mráz dne 2.7., tehdy mrzlo na 9 stanicích.

V červnu 2014 se na stanici Kvilda-Perla vyskytl mráz v 18 dnech, na stanici Rokytská slať v 16 dnech a na stanici Březník v 15 dnech. Na těchto třech stanicích byl tedy mráz zaznamenán nejméně v polovině červnových dní.
TISK
ARCHIV
2014-08-08 02:04 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 521
V červenci 2014 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 22,7 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +3,0 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +2,9 °C. S touto průměrnou teplotou se červenec 2014 umístil na 11. až 12. místě z dosavadních 240 červenců od roku 1775. Červenec 2014 byl silně až mimořádně nadnormální.

Dosud nejteplejší červenec od roku 1775 byl zaznamenán v roce 2006, tedy docela nedávno, s průměrnou teplotou 25,0 °C. Na druhém místě byl červenec 1994 s průměrnou teplotou 24,3 °C a na třetím červenec 1834 s průměrnou teplotou 24,0 °C. Na čtvrtém místě byl červenec 2010 s průměrnou teplotou 23,4 °C.
Nejchladnější červenec od roku 1775 byl zaznamenán v roce 1844 s průměrnou teplotou 16,1 °C.

Nejteplejším dnem letošního července byl 20.
TISK
ARCHIV
2014-08-06 08:07 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 541
Měsíc červenec byl v Česku podle předběžných výsledků velmi teplý, průměrná teplota vzduchu byla 19,2 °C (tepleji než normál o 2,3 °C). Průměrná republiková srážka, 101,6 mm, odpovídá přibližně 129 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 227,7 hod., což odpovídá 104 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 19,0 °C, což je o 2,7 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 21,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru (1968–2000) o 2,8 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 13,9 °C (o 2,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 21,5 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2014-08-03 05:10 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 448
Tento druhý letní měsíc vyšel po zhodnocení jako teplotně silně a srážkově mírně nadnormální, když průměrná teplota 18,7°C je 2,2°C nad dlouhodobým normálem a úhrn vodních srážek 114,3 mm představuje 131 % normálu, takže přece jen dlouho očekávaná vláha přišla. Převážně panovalo pravé letní počasí, letos i s četnými bouřkami a vydatnějšími srážkami.
Ve dnech od 1. do 4. 7. bylo beze srážek a oteplilo se z 20°C až na 28,8°C. Noci byly poměrně chladné, teploty klesaly pod 10°C a teplota naměřená ráno dne 2. 7. o hodnotě 7,0°C (při zemi jen 4,3°C) byla i nejnižší teplotou v měsíci. Převažovalo počasí jen s malou oblačností.
Období od 5. do 8. 7. bylo horké a bouřlivé. Ve dnech 6. a 7. 7. jsme prožili tropy s maximální teplotou shodnou po oba dny, totiž 30,2°C. Zvýšily se i noční teploty, které se pohybovaly od 14,2°C do 15,8°C. Ve dnech 7. a 8. 7.
TISK
ARCHIV
2014-07-29 11:14 UTC
tornáda a podobné jevy
komentáře: 0
počet zobrazení: 577
Obdrželi jsme pěkné snímky bouřkové oblačnosti (shelf cloud a roll cloud na čele bouřek) od Robina Duspary ze sdružení Lovci bouřek. První snímek, shelf cloud, byl vyfotografován 28. 7. 2014 v 15 hodin SELČ v oblasti Horoušan, druhý snímek, roll cloud, byl zachycen téhož dne v 17:30 SELČ u Nehvizd. Robinovi Dusparovi děkujeme, pokud by média měla zájem o publikování snímků nebo dalších informací, přikládám kontakt: zde. Stránky sdružení: Lovci bouřek.
TISK
ARCHIV
2014-07-23 05:09 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 910
Družice Suomi-NPP s polární drahou letu nese na své palubě přístroj VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), který měří ve 22 spektrálních kanálech, z toho 5 kanálů je ve vysokém rozlišení — v poddružicovém bodě pořizuje snímky s rozlišením 375 m, což je nejdetailnější měření zemského povrchu a oblačnosti, které nám v dnešní době meteorologické družice poskytují.

Při svém přeletu nad naším územím v pondělí 21. 7. 2014 v čase 12:25 UTC družice zachytila právě se vyvíjející bouřky. Na prvním snímku je zobrazen RGB produkt VIS-IR blížící se vnímání lidským okem. Na druhém obrázku je tepelný kanál se zvýrazněnou barevnou škálou – nejchladnější partie oblačnosti jsou barevně odlišeny v rozmezí jasových teplot 200–240 K, kde nejchladnější naměřené pixely jsou tmavě červené (nejvíce nebezpečné). Třetí obrázek je pak kombinací viditelného a tepelného kanálu, tzv.
TISK
ARCHIV
2014-07-18 07:59 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 345
V měsíci červnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 15.9 °C, což představuje odchylku +1.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 17.6 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (17.5 °C) a na třetím místě se umístily Klatovy (17.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 10.5 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 14.4 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 15.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 11. června 35.5 °C na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se umístil Staňkov s teplotou 35.1 °C (10. 6.) a třetí příčku obsadilo Stříbro s teplotou 34.2 °C (10. 6.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 16. června -4.
TISK
ARCHIV
2014-07-15 07:08 UTC
informace
komentáře: 5
počet zobrazení: 591
V červnu 2014 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 19,5 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +1,3 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +1,5 °C. To znamená, že měsíc červen 2014 byl v Praze-Klementinu teplotně nadnormální.
S touto průměrnou teplotou se umístil na 43. až 44. místě z dosavadních 240 červnů, tedy se zařadil mezi 20% nejteplejších červnů od roku 1775.

Dosud nejteplejší červen byl v roce 1811 s průměrnou teplotou 22,5 °C, druhý byl červen 2003 s průměrnou teplotou 22,4 °C a o třetí a čtvrté místo se s průměrnou teplotou 21,2 °C dělí červen 1917 a 2007.
Nejchladnější červen byl roku 1923 s průměrnou teplotou 13,2 °C.

Nejteplejším dnem letošního června byl 10. červen s průměrnou denní teplotou 28,1 °C, nejchladnějším dnem byl 25. červen s průměrnou denní teplotou 13,8 °C.
TISK
ARCHIV
2014-07-11 05:43 UTC
informace
komentáře: 5
počet zobrazení: 702
Měsíc červen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 16,0 °C (tepleji než průměr 1961–2000 o 0,5 °C). Průměrná republiková srážka (37,2 mm) odpovídá přibližně 44 % srážkového průměru, což hodnotíme jako velmi suchý měsíc podle kritérií hodnocení normality. Průměrná délka slunečního svitu činila 234,8 hod., což odpovídá 114 % průměru.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 15,3 °C, což je o 0,3 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,2 °C, což je tepleji oproti průměru 1968–2000 o 0,6 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 10,2 °C (o 0,3 °C tepleji než průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2014-07-04 12:37 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 2186
V noci na dnešek byly opět viditelné NLC, čili noční svítící (nebo také mezosférické) oblaky. Potřebují hodně vlhkosti v mezosféře a pokles její teploty, nevyskytují se tedy každý den a u nás jen v červnu a červenci. Jde o velmi vzácná oblaka ve výšce 80 km. Byly fotografovány v průběhu noci na dnešek z jižního okraje Prahy (Točná).
Ještě dnes je možné, že budou, protože teplota mezosféry kolísá v určitých intervalech, teď se bude zvyšovat, nebo ještě malinko klesne, budeme tedy mít ještě silnější nebo naopak slabší jev (nebo žádný, pokud změna proběhne rychle).
Teplota mezosféry zde: http://www.geos.ed.ac.uk/~hcp/meso_ts/ (musíme jen odhadovat, kam to půjde, tohle je zpětné měření).
TISK
ARCHIV
2014-06-26 06:02 UTC
informace
komentáře: 4
počet zobrazení: 830
V souvislosti s kvalitou ovzduší a koncentracemi znečišťujících látek je často používán pojem rozptylových podmínek, které popisují míru promíchávání a ředění emisí ze zdrojů znečištění ovzduší a souvisí tak s úrovní imisních koncentrací. Informace o rozptylových podmínkách se již stala trvalou součástí předpovědi počasí a používá se pro porovnávání různých časových období při režimovém hodnocení kvality ovzduší. Jako vhodný parametr pro hodnocení rozptylových podmínek byl navržen tzv. ventilační index, který se vypočítává jako součin výšky mezní vrstvy a průměrné rychlosti větru v mezní vrstvě. Jeho predikce pomocí modelu ALADIN je nyní k dispozici veřejnosti na adrese: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html. Interpretace ventilačního indexu je uvedena v nápovědě.
TISK
ARCHIV
2014-06-24 10:27 UTC
naučný
komentáře: 6
počet zobrazení: 958
V předpovědích počasí, vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je řada pojmů majících svůj jednoznačný význam.
Jedním z nich je vyjádření plošného výskytu meteorologických jevů. Jedná se o plošný výskyt srážek (deště, sněžení, deště se sněhem, dešťových i sněhových přeháněk), bouřek, mlh, někdy i tvorby náledí či ledovky, závějí apod. Vyjadřuje se poměrnou velikostí plochy území, kterého se předpověď týká. Podle velikosti plochy se rozlišuje pět stupňů plošného výskytu jevu.

Jestliže předpověď konkrétní jev neuvádí, znamená to, že se jev buď vůbec nevyskytne, nebo jeho výskyt bude na ploše menší než 4 procenta z celkové plochy území, pro které je předpověď vydána. Je-li u nějakého jevu slovo ojediněle, znamená to, že je jev předpovídán na 5 až 29 procentech (zhruba do jedné třetiny) plochy území.
TISK
ARCHIV
2014-06-19 08:41 UTC
klimatologie
komentáře: 5
počet zobrazení: 779
V měsíci květnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 11.5 °C, což představuje hodnotu teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 13.1 °C bylo dosaženo na stanicích Plzeň – Mikulka a Staňkov, druhé místo obsadily Klatovy (12.5 °C) a na třetím místě se umístilo Stříbro (12.5 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 7.2 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 9.5 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 10.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 31.1 °C ve Staňkově (22. 5.), na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 30.5 °C (22. 5.) a třetí příčku obsadily Domažlice s teplotou 30.4 °C (22. 5.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 5. května -7.
TISK
ARCHIV
2014-06-18 03:17 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 368
V květnu 2014 byla v Ústeckém a Libereckém kraji naměřena průměrná měsíční teplota od 6,4 °C na Klínovci (tato stanice leží těsně za hranicí Ústeckého kraje) do 13,8 °C v Doksanech. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota 11,3 °C na stanicích Český Dub-Modlibohov a Tokáň a 11,8 °C na stanicích Hejnice a Varnsdorf.
Na stanicích, ze kterých je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, měl květen teplotní odchylku od normálu od -0,9 °C v Žatci do +0,6 °C na stanici Desná-Souš. Na všech stanicích Ústeckého a Libereckého kraje byl květen teplotně normální.

Nejvyšší maximální denní teplota byla naměřena dne 23.5. na stanici Doksany, a to 29,5 °C. Nejnižší maximální denní teplota byla naměřena dne 3.5. na stanici Klínovec, a to 0,0 °C.
Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 4.5., a to na stanici Jizerka-rašeliniště -8,2 °C a na stanici Jizerka -7,6 °C.
TISK
ARCHIV
2014-06-17 07:17 UTC
klimatologie
komentáře: 6
počet zobrazení: 809
Již loni se zde psalo o tom, že jednou z charakteristik, kterými můžeme popsat zimu, je tzv. záporná teplotní suma. Letošní zima již byla popsána z hlediska průměrné zimní teploty (jako velmi teplá), z hlediska srážek (jako mimořádně suchá) i z hlediska sněhu (jako zima na některých stanicích rekordně chudá na sníh). A jak tedy vypadá letošní zima z hlediska záporné teplotní sumy?
Letošní zimu byla v Praze-Klementinu zaznamenána záporná teplotní suma 18,5, což je velice nízká hodnota, což potvrzuje, že zima byla velice teplá. Jak již bylo uvedeno v loňských článcích, "tuhá zima" je, když záporná teplotní suma přesáhne 300, a jako "mírná zima" se označuje zima, kdy záporná teplotní suma je nižší než 100.
TISK
ARCHIV
2014-06-11 10:43 UTC
informace
komentáře: 9
počet zobrazení: 1152
Měsíc květen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 12,1 °C (chladněji než průměr 1961 — 2000 o 0,2 °C). Průměrná republiková srážka, 110,5 mm, odpovídá přibližně 149 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 175,7 hod., což odpovídá 85 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 12,1 °C, což je o 0,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 13,8 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 6,9 °C (o 0,1 °C chladněji než normál).
TISK
ARCHIV
2014-06-10 05:27 UTC
z domova
komentáře: 0
počet zobrazení: 651
Každoročně kolem letního slunovratu máme naději pozorovat noční svítící oblaka (NLC, Noctilucent Clouds). Letos zřejmě poprvé byla pozorována z našeho území v noci z 9. na 10. června. Zachytil je např. pozorovatel ze stanice na Churáňově Roman Szpuk (viz facebook ČHMÚ, zde), podstatně lépe byla NLC viditelná ve východní části naší republiky při ranním svítání 10. 6. Dobře je vyfotila webkamera ČHMÚ na vrchu Javorový v Beskydech.
TISK
ARCHIV
2014-06-09 05:01 UTC
tornáda a podobné jevy
komentáře: 0
počet zobrazení: 762
Dnes uplyne přesně 10 let od chvíle, kdy Litovel zasáhlo jedno z nejsilnějších tornád doložených u nás. Ve středu 9. června 2004 se na našem území vyskytly silné bouřky doprovázené silným větrem, přívalovými dešti a kroupami. Četné škody způsobil silný vítr, zejména v pásu od Litovle přes Olomoucko až do oblasti Zlínska. Zásadně se projevil v Olomouci, kde si vyžádal lidský život, dále v obci Fryšták a na Vizovické vrchovině.

Mimořádně závažné škody byly hlášeny především z Litovle, kde je podle mnoha indicií a některých svědeckých výpovědí mělo na svědomí poměrně silné tornádo (F3). Nejpostiženější částí města byla ulice G. Frištenského a nejbližší okolí. Byly tu zcela odnesené střechy, poškozené stropy, zlomené betonové sloupy (možná pod náporem trosek) a poškozené zdivo.
TISK
ARCHIV
2014-06-08 11:39 UTC
předpověď
komentáře: 2
počet zobrazení: 844
Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu se projeví vysokými teplotami nejen na území ČR, ale i v okolních zemích. Kolegové z polské meteoprognózy předpovídají jako nejteplejší den na svém území úterý s teplotami do 35 °C. Stejně vysoké hodnoty předpokládají slovenští kolegové na středu a maďarští meteorologové na úterý a středu. I naše předpovědní služba očekává nejvyšší teploty do 35 °C od pondělí do středy. Připojujeme obrázky s modelovými předpovědmi (americký GFS a evropský z ECMWF) nejvyšší denní teploty vzduchu na neděli 8.6. až středu 11.6.2014.
TISK
ARCHIV
2014-06-07 07:34 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 599
Letos to zatím vypadá, že navzdory pranostikám na Medarda moc pršet nebude. Při té příležitosti se můžeme podívat, jak často se na Medarda vyskytovalo deštivé počasí v minulých letech podle záznamů meteorologických stanic. Na vybraných stanicích Ústeckého a Libereckého kraje a na některých dalších stanicích se podíváme, v kolika procentech případů se za dobu jejich dosavadního měření na Medarda vyskytly srážky, a pro srovnání se podíváme, kolik to bylo týden před Medardem, tedy na Den dětí, a týden po Medardovi, tedy na svatého Víta.
Tyto údaje jsou uvedeny v následující tabulce. Protože však "dny se srážkami" zahrnují i případy, kdy spadlo jen několik desetin milimetru srážek, čehož si v tom horku člověk ani nemusí všimnout, jsou v druhé tabulce údaje o počtu (procentu) případů, kdy se daný den vyskytl aspoň 1 milimetr srážek.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2014-09-29 17:18 UTC
kom. 1
zobr. 103
Zatímco ranní teploty v těchto dnech dosahují téměř k nule a někde i níž, odpoledne slunečné počasí s téměř letními teplotami láká ke koupání. Proto se můžeme podívat na dnešní teplotu vody.
Podle informací podniků Povodí nejteplejší voda je zejména ve Vltavské kaskádě a ve velkých přehradách.
TISK
ARCHIV
2014-09-28 09:55 UTC
kom. 0
zobr. 352
Po teplé sobotní noci se v noci na neděli při vyjasnění opět ochladilo. Nejchladněji bylo v klasických horských mrazových kotlinách, ale ochladilo se i v nižších polohách. Nejnižší minimum naměřila stanice Rokytská slať (1100 m n.m.), a to -4,2 °C. V nižších polohách nejnižší teplotu naměřila stanice Velké Chvojno (386 m n.m.), a to +0,7 °C.
TISK
ARCHIV
2014-09-28 07:36 UTC
kom. 0
zobr. 120
Za několik minut startuje poslední závod MS v silniční cyklistice ve španělské Ponferradě. Dnes v 8 h ráno tam bylo zataženo a bezvětří, teplota vzduchu se pohybovala kolem 15 °C. Je předpoklad, že zpočátku bude zatažená obloha a místy déšť, postupně během dne většinou oblačno a místy přeháňky, jen ojediněle možnost bouřky.
TISK
ARCHIV
2014-09-28 05:52 UTC
kom. 1
zobr. 335
Během pátku a noci na sobotu napršelo na srážkoměrných stanicích v Jizerských horách až 52 mm za 24 hodin. Jinde v ČR byly srážky podstatně nižší. Ani radarové odhady neindikovaly žádný vydatný déšť v oblasti Jizerských hor. Co se tedy stalo?

Na geografické rozložení atmosférických srážek má velký vliv orografie.
TISK
ARCHIV
2014-09-27 07:15 UTC
kom. 2
zobr. 242
Od včerejšího poledne se teploty v České republice prakticky neměnily. Na většině území nebyla změna v průběhu předcházejících 12 hodin vyšší než 1 °C a na některých stanicích byla dokonce dnešní ranní teplota vyšší než včerejší odpolední. Např. v Příbrami měli v pátek ve 13 hod. SELČ 11.4 °C a od té doby se prakticky jen oteplovalo. V sobotu v 7 hod. SELČ jsme pak mohli naměřit 12.1 °C.
TISK
ARCHIV
2014-09-26 10:09 UTC
kom. 1
zobr. 265
Do střední Evropy začíná proudit teplejší vzduch od jihozápadu. Ten se více projeví o víkendu a začátkem příštího týdne. Sobota začne velkou oblačností, která se bude během dne zmenšovat na polojasno až jasno. Příliv teplého vzduchu bývá na podzim doprovázen tvorbou mlh a nízké oblačnosti. Ty se budou vytvářet při vyjasnění v noci na neděli a tak s nimi musíme počítat v neděli ráno a dopoledne.
TISK
ARCHIV
2014-09-25 10:27 UTC
kom. 0
zobr. 232
Zatímco ještě v neděli byly průměrné denní teploty teploty vzduchu v ČR kolem 3 °C nad normálem, od pondělí se pohybují převážně od 7 do 11 °C, což je 2 až 5 °C pod normálem. Včerejší nejvyšší denní teploty dosáhly v ČR v průměru 15,6 °C, nejvyšší teplota 18,6 °C byla naměřena v Neumětelích, 18,3 °C v Dobřichovicích a 18,2 °C v Husinci.
TISK
ARCHIV
2014-09-24 09:06 UTC
kom. 0
zobr. 424
Nejnižší minimální teploty vzduchu byly v tomto týdnu u nás zaznamenány právě v noci na dnes, (do konce týdne se budou pohybovat většinou od 9 až do 4 °C) kdy průměr minimálních teplot v rámci celého území ČR byl jen 1,4 °C, nejnižší v západních Čechách 0,4 °C a nejvyšší ve středních Čechách 2,6 °C.
TISK
ARCHIV
2014-09-24 03:21 UTC
kom. 0
zobr. 370
Zatímco v horských mrazových kotlinách mrzlo i v létě, a i ve středních polohách (mezi 400 a 600 m, například stanice Šindelová nebo Adršpach) už se vyskytl mráz, dnes ráno už mrzne i v nižších polohách (pod 400 m), například ve stanici Velké Chvojno v okrese Ústí nad Labem (386 m n.m.).
TISK
ARCHIV
2014-09-23 13:55 UTC
kom. 0
zobr. 321
METEOROLOGICKÁ INFORMAČNÍ ZPRÁVA ČHMÚ varující před nebezpečím přízemnních mrazíků
Vydaná v úterý, 23.09.2014, 15.00 SELČ, pro všechny kraje ČR

Meteorologická situace:
Po přední straně výběžku vysokého tlaku vzduchu nad západní Evropou proudí na naše území studený vzduch od severu.
TISK
ARCHIV
2014-09-23 02:29 UTC
kom. 1
zobr. 320
Dnes 23. září 2014 ve 4:29 hodin letního času začíná astronomický podzim. Toho dne Slunce při svém zdánlivém pohybu po obloze překračuje rovník a stěhuje se na jižní polokouli. Jde o okamžik podzimní rovnodennosti.
Zjednodušeně se říká, že v době rovnodennosti je den stejně dlouhý jako noc. To by byla pravda, kdyby Země neměla atmosféru.
TISK
ARCHIV
2014-09-22 08:49 UTC
kom. 5
zobr. 474
V právě uplynulém týdnu se průměrné denní teploty pohybovaly 2 až 4 °C nad dlouhodobým průměrem a maximální teploty většinou stoupaly nad 20 °C, ojediněle až ke 26 °C. Za studenou frontou, která v noci z neděle na pondělí přešla přes naše území k jihovýchodu, k nám kolem tlakové níže nad Baltským mořem bude proudit od severu studený vzduch a výrazně se ochladí.
TISK
ARCHIV
2014-09-21 19:16 UTC
kom. 1
zobr. 331
Zdravím, posílám Vám fotku shelf cloudu, vyfoceného u Pardubic 21. 9. 2014 v 17:40 hod. naším členem Tomášem Launou.

S pozdravem
Robin Duspara
CTRA o.s. — www.lovcibourek.
TISK
ARCHIV
2014-09-21 09:47 UTC
kom. 1
zobr. 380
Bouřky, které se vytvořily v sobotu 20.9., byly intenzivnější než v pátek 19.9. odpoledne a večer a zasáhly větší území republiky. První bouřky se začaly vytvářet již kolem oběda na rozhraní Karlovarského a Plzeňského kraje a na Brdech. Během odpoledne se začaly vytvářet i v Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze a na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje.
TISK
ARCHIV
2014-09-20 11:06 UTC
kom. 12
zobr. 595
V pátek 19.9. se začaly po šestnácté, sedmnácté hodině SELČ objevovat na Krušných horách, v Slavkovském lese a Doupovských horách první bouřky a přeháňky, které dál postupovaly k severovýchodu. Bouřky a přeháňky postupně zasáhly většinu území Ústeckého a Libereckého kraje a Královehradeckého kraje. Též byly zaznamenány i v Praze a na severozápadě a severu Středočeského kraje.
TISK
ARCHIV
2014-09-18 08:35 UTC
kom. 0
zobr. 600
Předpovědi vydatných srážek a hrozících povodní spojených s tlakovou níží, která postupovala v období 10.9 — 16.9. od severu přes Střední Evropu, Alpy dále nad Balkán se naplnily. Tabulka a mapky uvedené níže zobrazují stručný výčet synoptických stanic nejvíce postižených vydatnými nebo přívalovými srážkami v jednotlivých státech střední Evropy a západního Balkánu.
TISK
ARCHIV
2014-09-15 11:08 UTC
kom. 8
zobr. 1085
Za první dva týdny prvního podzimního měsíce byl celostátní průměr teploty vzduchu 15,8 °C, což je přibližně o 1,5 stupně více než je dlouhodobý průměr. Celkově spadlo 62 mm srážek, tedy dvojnásobek běžného úhrnu za toto období.

Včerejší srážky na našem území byly už slabší než v předchozích dnech. V ČR v průměru spadlo kolem 3 mm, nejvíce na stanicích Rokycany 31,6 mm, Vlkonice (okr.
TISK
ARCHIV
2014-09-14 14:22 UTC
kom. 0
zobr. 375
Tento poslední letní měsíc vyšel po zhodnocení jako teplotně slabě podnormální a srážkově slabě nadnormální, když průměrná teplota 15,2°C je 0,6°C pod dlouhodobým normálem a úhrn vodních srážek 91,0 mm představuje 117 % normálu, takže trend snižování vláhového deficitu byl i v tomto měsíci zachován. Plně letní počasí vydrželo jen do 10. 8.
TISK
ARCHIV
2014-09-14 10:09 UTC
kom. 1
zobr. 658
Během soboty a v noci na neděli nejvíce pršelo v okresech Znojmo a Břeclav, nejčastěji 20 až 70 mm, v okolí vodní nádrže Nové Mlýny v kombinaci bouřek a intenzivního deště spadlo přes 100 mm, stanice Dolní Věstonice naměřila 138 mm. Nejvyšší srážkové úhrny za období sobota 8.hod – neděle 8 hod.:

134 mm Dolní Věstonice (za období sobota 7 hod.- neděle 7 hod.
TISK
ARCHIV
2014-09-13 18:55 UTC
kom. 0
zobr. 458
Na Slunci byly zaznamenány v posledních dnech sluneční erupce, které způsobily silné geomagnetické bouře o síle G3 (škála síly geomagnetických bouří podle NOAA Space Weather G1-G5 od slabé po extrémní). Takováto síla bývá zaznamenávána 200krát v průměru za 11 let (za sluneční cyklus).
TISK
ARCHIV
2014-09-13 09:04 UTC
kom. 0
zobr. 324
Stav 13.9. ráno:
Zvýšené vodní stavy,na úrovni 1.SPA se vyskytují zejména na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu. Tendence horních úseků zasažených toků jsou již po kulminacích a dochází k poklesům hladin. Střední a dolní toky jsou setrvalé nebo ještě stoupají vlivem dotoku. Ostatní toky kolísají nebo stoupají bez dosažení povodňových stavů.
TISK
ARCHIV
2014-09-12 10:07 UTC
kom. 17
zobr. 1196
Během čtvrtečního dne a v noci na pátek pršelo na celém území ČR, většinou spadlo 5 až 30 mm. Na jižní, střední Moravě a na Vysočině napršelo nejčastěji 30 až 55 mm.

Srážkové úhrny čtvrtek 8 hod. – pátek 8 hod.
TISK
ARCHIV
2014-09-11 10:23 UTC
kom. 12
zobr. 1167
METEOROLOGICKÁ INFORMAČNÍ ZPRÁVA ČHMÚ
Vydaná ve čtvrtek, 11.09.2014, 10.00 (SELČ) pro všechny kraje ČR

Meteorologická situace:
Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže, která bude během pátku a víkendu postupovat z Německa, přes Alpy nad Jaderské moře, kde se bude zvolna vyplňovat.
TISK
ARCHIV
2014-09-11 04:48 UTC
kom. 0
zobr. 175
S blížícím se Dnem ochrany ozonové vrstvy (16.09) a nadcházejícím 10. zasedáním smluvních stran Vídeňské úmluvy a Montrealského Protokolu (MP) v Paříži vydal Sekretariát Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světová meteorologická organizace (WMO) tiskové prohlášení o současném stavu a dalšímu vývoji ozonové vrstvy.
TISK
ARCHIV
2014-09-10 08:12 UTC
kom. 0
zobr. 882
Na druhou polovinu tohoto týdne meteorologové předpovídají pro oblast střední Evropy a SZ Balkánu (tzn. oblasti bývalé Jugoslávie) vydatné srážkové úhrny. Jejich příčinou bude tlaková níže Biggy, jejíž střed se v současnosti (středa 10. 9. dopoledne) nachází nad Baltským mořem (viz.
TISK
ARCHIV
2014-09-08 09:23 UTC
kom. 0
zobr. 343
V neděli se v Čechách, zejména v západní polovině, vyskytly bouřky, které byly ojediněle doprovázené přívalovými srážkami, v Tachově spadlo 45 mm, v Nejdku 46 mm, Křižanově 50 mm a v České Kubici 52 mm.
TISK
ARCHIV
2014-09-07 06:02 UTC
kom. 0
zobr. 348
I včera bylo tepleji, než kterýkoli den z 2 posledních srpnových dekád. Průměrné teploty se pohybovaly 3 až 5 °C nad normálem. Sobotní teplotní maxima v ČR vystoupila na 23 až 29 °C, v nížinách severních Čechách ojediněle i výše:
Kopisty 29,4 °C
Doksany 29,8 °C
Vzhledem k tomu, že 6.
TISK
ARCHIV
2014-09-06 08:28 UTC
kom. 2
zobr. 393
Včerejší teploty v ČR vystoupily na 23 až 28 °C, v Čechách ojediněle i výše:
Tábor-Náchod a Kopisty 28,1 °C
Tuhaň 28,2 °C
Doksy a Neumětely 28,5 °C
Doksany 29 °C
Bylo dokonce tak teplo, že 4 stanice (z celkového počtu 138 měřících v rámci ČHMÚ více jak 30 let) zaznamenaly k 5. září překonání teplotního rekordu.
TISK
ARCHIV
2014-09-06 08:28 UTC
kom. 0
zobr. 137
Včerejší teploty v ČR vystoupily na 23 až 28 °C, v Čechách ojediněle i výše:
Tábor-Náchod a Kopisty 28,1 °C
Tuhaň 28,2 °C
Doksy a Neumětely 28,5 °C
Doksany 29 °C
Bylo dokonce tak teplo, že 4 stanice (z celkového počtu 138 měřících v rámci ČHMÚ více jak 30 let) zaznamenaly k 5. září překonání teplotního rekordu.
TISK
ARCHIV
2014-09-05 07:58 UTC
kom. 0
zobr. 291
Z hlediska průměrných maximálních teplot v ČR byl včerejší den v období od 11. srpna (za posledních 25 dní) nejteplejší. Včerejší průměr maximálních teplot byl 23,6 °C, poslední vyšší průměr maximálních teplot byl naměřen 10.8.: 29,3 °C (11.8. už to bylo jen jen 23,2 °C).
Včerejší maximální teploty se v polohách pod 600 m n.m.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ