přesný výraz
2014-09-18 čtvrtek   03:36 UTC
Slunce (N50 E15): 04:39_17:08 transit: 10:54 UTC
Délka dne (N50 E15): 12:29
Obč. soumrak (N50 E15): 04:08_17:39 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 9.3 °C, měřeno: 2014-09-18 03:35 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
2014-09-16 06:30 UTC
naučný
komentáře: 0
počet zobrazení: 182
Předpověď výskytu mlh a nízké inverzní oblačnosti je pro meteorologii stejně obtížná jako předpověď bouřek, zejména určení lokalizace jejich výskytu. Výskyt mlh a inverzní oblačnosti závisí od vertikálního profilu vlhkosti, teploty a směru proudění vzduchu. V posledním období převládalo ve střední Evropě východní až severovýchodní proudění a s tím pravděpodobně souvisí četnější výskyt mlh a nízké oblačnosti v jihozápadní části Čech. Vztah mezi cirkulací a stavem počasí studuje dynamická klimatologie. Co to je, nám napoví citace z Meteorologického slovníku: "Klimatologie dynamická — klimatologický směr, který na rozdíl od klasické klimatologie nevychází při zpracování klimatologický materiálu z pevných časových úseků, jako je den, pentáda apod., ale z různě dlouhých období, po která v daném místě nebo oblasti působily určité cirkulační a radiační podmínky (např.
TISK
ARCHIV
2014-09-11 10:53 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 282
Měsíc srpen byl v Česku podle předběžných výsledků teplý, průměrná teplota vzduchu byla 15,7 °C (chladněji než normál o 0,7 °C, teplotně podnormální měsíc). Průměrná republiková srážka, 90,8 mm, odpovídá přibližně 116 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 155,5 hod., což odpovídá 74 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 15,8 °C, což je o 0,1 °C nižší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,4 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 0,3 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 11,0 °C (o 0,6 °C chladněji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,5 °C, byla naměřena v Osoblaze.
TISK
ARCHIV
2014-09-09 07:44 UTC
klimatologie
komentáře: 13
počet zobrazení: 483
Srpen 2014 měl v Praze — Klementinu průměrnou měsíční teplotu 19,2 °C, se kterou se umístil na 104. až 118. místě z dosavadních 240 srpnů, tedy téměř v polovině. Teplotní odchylka od normálu 1961-1990 i od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +0,1 °C. Měsíc srpen 2014 byl tedy v Klementinu teplotně normální.

Klimatologické léto 2014, tedy období od 1.6. do 31.8., mělo průměrnou teplotu 20,5 °C, se kterou se umístilo na 23. až 26. místě z 240 dosavadních let měření. Jeho odchylka od normálu i od dlouhodobého průměru dosáhla +1,5 °C. Letošní léto bylo teplotně nadnormální až silně nadnormální.

Nejteplejší srpen od roku 1775 byl naměřen v roce 1807 s průměrnou měsíční teplotou 25,2 °C, na druhém místě byl srpen 2003 s průměrnou teplotou 23,2 °C a na třetím místě srpen 1992 s průměrnou teplotou 23,0 °C.
TISK
ARCHIV
2014-09-04 07:17 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 437
Při vyhodnocování minimálních teplot se ukazuje, že nejnižší teplotní minima bývají v horských mrazových kotlinách. Což je jistě důležitá informace, nicméně v souhrnné zprávě se tak zcela ztrácí minima naměřená mimo hory a v nižších polohách, která mohou být také zajímavá, zejména pro lidi bydlící mimo hory. Proto se tentokrát kromě horských stanic podíváme zvlášť i na stanice v nižších polohách.

Nejnižší minimální teploty byly v srpnu samozřejmě opět naměřeny v horských mrazových kotlinách. Podle dosud dostupných nerevidovaných údajů z cca 257 stanic byla nejnižší teplota na stanici Kvilda-Perla dne 25. 8., a to -6,0 °C. Celkem se mráz vyskytl na 13 stanicích, z nichž 12 je v nadmořské výšce nad 600 metrů. Celkem v 9 srpnových snech se aspoň na jedné stanici vyskytl mráz.
TISK
ARCHIV
2014-09-01 02:53 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 284
Podle operativních nerevidovaných údajů meteorologických stanic byla v Ústeckém a Libereckém kraji v měsíci srpnu průměrná měsíční teplota od 10,3 °C na Klínovci (těsně za hranicí Ústeckého kraje) a 11,4 °C na stanici Jizerka-rašeliniště až do 17,4 °C na stanici Doksany. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota 14,9 °C na stanicích Tokáň a český Dub-Modlibohov.
Na stanicích, pro které je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, byla naměřena odchylka od normálu od -1,7 °C na stanici Žatec a -1,0 °C na stanici Ústí nad Labem-Vaňov až do +0,2 °C na stanici Liberec. Srpen byl na stanici Žatec teplotně silně podnormální, na stanicích Ústí nad Labem — Vaňov, Nová Ves v Horách a Varnsdorf teplotně podnormální a na stanicích česká Lípa, Teplice, Harrachov, Milešovka, Bedřichov, Desná-Souš, Jablonné v Podještědí, Doksany, Doksy a Liberec teplotně normální.
TISK
ARCHIV
2014-08-21 10:28 UTC
klimatologie
komentáře: 5
počet zobrazení: 380
V měsíci červenci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 18.4 °C, což představuje odchylku +2.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 20.0 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Kralovice (19.8 °C) a na třetím místě se umístil Staňkov (19.7 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 13.6 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 16.7 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 17.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 20. července 33.7 °C ve Staňkově, na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 33.4 °C (20. 7.) a o třetí příčku s teplotou 32.4 °C se dělí stanice Domažlice, Klatovy, Plzeň – Mikulka a Stříbro (20. 7.).
TISK
ARCHIV
2014-08-12 05:12 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 462
V letošním červnu, ale i v poměrně teplém červenci se vyskytly dny, kdy na některých meteorologických stanicích, zejména v mrazových kotlinách, klesla minimální teplota pod nulu. V červnu se ze 30 dnů vyskytl mráz aspoň na jedné stanici ve 22 dnech. V červenci se vyskytlo 6 dní, kdy aspoň na jedné stanici z cca 245 dostupných stanic mrzlo.

V červnu se na největším počtu stanic vyskytl mráz dne 6. a 16. června, a to na 12 stanicích. V červenci byl na největším počtu stanic naměřen mráz dne 2.7., tehdy mrzlo na 9 stanicích.

V červnu 2014 se na stanici Kvilda-Perla vyskytl mráz v 18 dnech, na stanici Rokytská slať v 16 dnech a na stanici Březník v 15 dnech. Na těchto třech stanicích byl tedy mráz zaznamenán nejméně v polovině červnových dní.
TISK
ARCHIV
2014-08-08 02:04 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 471
V červenci 2014 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 22,7 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +3,0 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +2,9 °C. S touto průměrnou teplotou se červenec 2014 umístil na 11. až 12. místě z dosavadních 240 červenců od roku 1775. Červenec 2014 byl silně až mimořádně nadnormální.

Dosud nejteplejší červenec od roku 1775 byl zaznamenán v roce 2006, tedy docela nedávno, s průměrnou teplotou 25,0 °C. Na druhém místě byl červenec 1994 s průměrnou teplotou 24,3 °C a na třetím červenec 1834 s průměrnou teplotou 24,0 °C. Na čtvrtém místě byl červenec 2010 s průměrnou teplotou 23,4 °C.
Nejchladnější červenec od roku 1775 byl zaznamenán v roce 1844 s průměrnou teplotou 16,1 °C.

Nejteplejším dnem letošního července byl 20.
TISK
ARCHIV
2014-08-06 08:07 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 477
Měsíc červenec byl v Česku podle předběžných výsledků velmi teplý, průměrná teplota vzduchu byla 19,2 °C (tepleji než normál o 2,3 °C). Průměrná republiková srážka, 101,6 mm, odpovídá přibližně 129 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 227,7 hod., což odpovídá 104 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 19,0 °C, což je o 2,7 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 21,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru (1968–2000) o 2,8 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 13,9 °C (o 2,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 21,5 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2014-08-03 05:10 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 405
Tento druhý letní měsíc vyšel po zhodnocení jako teplotně silně a srážkově mírně nadnormální, když průměrná teplota 18,7°C je 2,2°C nad dlouhodobým normálem a úhrn vodních srážek 114,3 mm představuje 131 % normálu, takže přece jen dlouho očekávaná vláha přišla. Převážně panovalo pravé letní počasí, letos i s četnými bouřkami a vydatnějšími srážkami.
Ve dnech od 1. do 4. 7. bylo beze srážek a oteplilo se z 20°C až na 28,8°C. Noci byly poměrně chladné, teploty klesaly pod 10°C a teplota naměřená ráno dne 2. 7. o hodnotě 7,0°C (při zemi jen 4,3°C) byla i nejnižší teplotou v měsíci. Převažovalo počasí jen s malou oblačností.
Období od 5. do 8. 7. bylo horké a bouřlivé. Ve dnech 6. a 7. 7. jsme prožili tropy s maximální teplotou shodnou po oba dny, totiž 30,2°C. Zvýšily se i noční teploty, které se pohybovaly od 14,2°C do 15,8°C. Ve dnech 7. a 8. 7.
TISK
ARCHIV
2014-07-29 11:14 UTC
tornáda a podobné jevy
komentáře: 0
počet zobrazení: 534
Obdrželi jsme pěkné snímky bouřkové oblačnosti (shelf cloud a roll cloud na čele bouřek) od Robina Duspary ze sdružení Lovci bouřek. První snímek, shelf cloud, byl vyfotografován 28. 7. 2014 v 15 hodin SELČ v oblasti Horoušan, druhý snímek, roll cloud, byl zachycen téhož dne v 17:30 SELČ u Nehvizd. Robinovi Dusparovi děkujeme, pokud by média měla zájem o publikování snímků nebo dalších informací, přikládám kontakt: zde. Stránky sdružení: Lovci bouřek.
TISK
ARCHIV
2014-07-23 05:09 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 851
Družice Suomi-NPP s polární drahou letu nese na své palubě přístroj VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), který měří ve 22 spektrálních kanálech, z toho 5 kanálů je ve vysokém rozlišení — v poddružicovém bodě pořizuje snímky s rozlišením 375 m, což je nejdetailnější měření zemského povrchu a oblačnosti, které nám v dnešní době meteorologické družice poskytují.

Při svém přeletu nad naším územím v pondělí 21. 7. 2014 v čase 12:25 UTC družice zachytila právě se vyvíjející bouřky. Na prvním snímku je zobrazen RGB produkt VIS-IR blížící se vnímání lidským okem. Na druhém obrázku je tepelný kanál se zvýrazněnou barevnou škálou – nejchladnější partie oblačnosti jsou barevně odlišeny v rozmezí jasových teplot 200–240 K, kde nejchladnější naměřené pixely jsou tmavě červené (nejvíce nebezpečné). Třetí obrázek je pak kombinací viditelného a tepelného kanálu, tzv.
TISK
ARCHIV
2014-07-18 07:59 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 289
V měsíci červnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 15.9 °C, což představuje odchylku +1.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 17.6 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (17.5 °C) a na třetím místě se umístily Klatovy (17.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 10.5 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 14.4 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 15.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 11. června 35.5 °C na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se umístil Staňkov s teplotou 35.1 °C (10. 6.) a třetí příčku obsadilo Stříbro s teplotou 34.2 °C (10. 6.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 16. června -4.
TISK
ARCHIV
2014-07-15 07:08 UTC
informace
komentáře: 5
počet zobrazení: 530
V červnu 2014 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 19,5 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +1,3 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +1,5 °C. To znamená, že měsíc červen 2014 byl v Praze-Klementinu teplotně nadnormální.
S touto průměrnou teplotou se umístil na 43. až 44. místě z dosavadních 240 červnů, tedy se zařadil mezi 20% nejteplejších červnů od roku 1775.

Dosud nejteplejší červen byl v roce 1811 s průměrnou teplotou 22,5 °C, druhý byl červen 2003 s průměrnou teplotou 22,4 °C a o třetí a čtvrté místo se s průměrnou teplotou 21,2 °C dělí červen 1917 a 2007.
Nejchladnější červen byl roku 1923 s průměrnou teplotou 13,2 °C.

Nejteplejším dnem letošního června byl 10. červen s průměrnou denní teplotou 28,1 °C, nejchladnějším dnem byl 25. červen s průměrnou denní teplotou 13,8 °C.
TISK
ARCHIV
2014-07-11 05:43 UTC
informace
komentáře: 5
počet zobrazení: 646
Měsíc červen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 16,0 °C (tepleji než průměr 1961–2000 o 0,5 °C). Průměrná republiková srážka (37,2 mm) odpovídá přibližně 44 % srážkového průměru, což hodnotíme jako velmi suchý měsíc podle kritérií hodnocení normality. Průměrná délka slunečního svitu činila 234,8 hod., což odpovídá 114 % průměru.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 15,3 °C, což je o 0,3 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,2 °C, což je tepleji oproti průměru 1968–2000 o 0,6 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 10,2 °C (o 0,3 °C tepleji než průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2014-07-04 12:37 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 2147
V noci na dnešek byly opět viditelné NLC, čili noční svítící (nebo také mezosférické) oblaky. Potřebují hodně vlhkosti v mezosféře a pokles její teploty, nevyskytují se tedy každý den a u nás jen v červnu a červenci. Jde o velmi vzácná oblaka ve výšce 80 km. Byly fotografovány v průběhu noci na dnešek z jižního okraje Prahy (Točná).
Ještě dnes je možné, že budou, protože teplota mezosféry kolísá v určitých intervalech, teď se bude zvyšovat, nebo ještě malinko klesne, budeme tedy mít ještě silnější nebo naopak slabší jev (nebo žádný, pokud změna proběhne rychle).
Teplota mezosféry zde: http://www.geos.ed.ac.uk/~hcp/meso_ts/ (musíme jen odhadovat, kam to půjde, tohle je zpětné měření).
TISK
ARCHIV
2014-06-26 06:02 UTC
informace
komentáře: 4
počet zobrazení: 744
V souvislosti s kvalitou ovzduší a koncentracemi znečišťujících látek je často používán pojem rozptylových podmínek, které popisují míru promíchávání a ředění emisí ze zdrojů znečištění ovzduší a souvisí tak s úrovní imisních koncentrací. Informace o rozptylových podmínkách se již stala trvalou součástí předpovědi počasí a používá se pro porovnávání různých časových období při režimovém hodnocení kvality ovzduší. Jako vhodný parametr pro hodnocení rozptylových podmínek byl navržen tzv. ventilační index, který se vypočítává jako součin výšky mezní vrstvy a průměrné rychlosti větru v mezní vrstvě. Jeho predikce pomocí modelu ALADIN je nyní k dispozici veřejnosti na adrese: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html. Interpretace ventilačního indexu je uvedena v nápovědě.
TISK
ARCHIV
2014-06-24 10:27 UTC
naučný
komentáře: 6
počet zobrazení: 872
V předpovědích počasí, vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je řada pojmů majících svůj jednoznačný význam.
Jedním z nich je vyjádření plošného výskytu meteorologických jevů. Jedná se o plošný výskyt srážek (deště, sněžení, deště se sněhem, dešťových i sněhových přeháněk), bouřek, mlh, někdy i tvorby náledí či ledovky, závějí apod. Vyjadřuje se poměrnou velikostí plochy území, kterého se předpověď týká. Podle velikosti plochy se rozlišuje pět stupňů plošného výskytu jevu.

Jestliže předpověď konkrétní jev neuvádí, znamená to, že se jev buď vůbec nevyskytne, nebo jeho výskyt bude na ploše menší než 4 procenta z celkové plochy území, pro které je předpověď vydána. Je-li u nějakého jevu slovo ojediněle, znamená to, že je jev předpovídán na 5 až 29 procentech (zhruba do jedné třetiny) plochy území.
TISK
ARCHIV
2014-06-19 08:41 UTC
klimatologie
komentáře: 5
počet zobrazení: 712
V měsíci květnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 11.5 °C, což představuje hodnotu teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 13.1 °C bylo dosaženo na stanicích Plzeň – Mikulka a Staňkov, druhé místo obsadily Klatovy (12.5 °C) a na třetím místě se umístilo Stříbro (12.5 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 7.2 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 9.5 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 10.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 31.1 °C ve Staňkově (22. 5.), na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 30.5 °C (22. 5.) a třetí příčku obsadily Domažlice s teplotou 30.4 °C (22. 5.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 5. května -7.
TISK
ARCHIV
2014-06-18 03:17 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 322
V květnu 2014 byla v Ústeckém a Libereckém kraji naměřena průměrná měsíční teplota od 6,4 °C na Klínovci (tato stanice leží těsně za hranicí Ústeckého kraje) do 13,8 °C v Doksanech. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota 11,3 °C na stanicích Český Dub-Modlibohov a Tokáň a 11,8 °C na stanicích Hejnice a Varnsdorf.
Na stanicích, ze kterých je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, měl květen teplotní odchylku od normálu od -0,9 °C v Žatci do +0,6 °C na stanici Desná-Souš. Na všech stanicích Ústeckého a Libereckého kraje byl květen teplotně normální.

Nejvyšší maximální denní teplota byla naměřena dne 23.5. na stanici Doksany, a to 29,5 °C. Nejnižší maximální denní teplota byla naměřena dne 3.5. na stanici Klínovec, a to 0,0 °C.
Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 4.5., a to na stanici Jizerka-rašeliniště -8,2 °C a na stanici Jizerka -7,6 °C.
TISK
ARCHIV
2014-06-17 07:17 UTC
klimatologie
komentáře: 6
počet zobrazení: 744
Již loni se zde psalo o tom, že jednou z charakteristik, kterými můžeme popsat zimu, je tzv. záporná teplotní suma. Letošní zima již byla popsána z hlediska průměrné zimní teploty (jako velmi teplá), z hlediska srážek (jako mimořádně suchá) i z hlediska sněhu (jako zima na některých stanicích rekordně chudá na sníh). A jak tedy vypadá letošní zima z hlediska záporné teplotní sumy?
Letošní zimu byla v Praze-Klementinu zaznamenána záporná teplotní suma 18,5, což je velice nízká hodnota, což potvrzuje, že zima byla velice teplá. Jak již bylo uvedeno v loňských článcích, "tuhá zima" je, když záporná teplotní suma přesáhne 300, a jako "mírná zima" se označuje zima, kdy záporná teplotní suma je nižší než 100.
TISK
ARCHIV
2014-06-11 10:43 UTC
informace
komentáře: 9
počet zobrazení: 1072
Měsíc květen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 12,1 °C (chladněji než průměr 1961 — 2000 o 0,2 °C). Průměrná republiková srážka, 110,5 mm, odpovídá přibližně 149 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 175,7 hod., což odpovídá 85 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 12,1 °C, což je o 0,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 13,8 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 6,9 °C (o 0,1 °C chladněji než normál).
TISK
ARCHIV
2014-06-10 05:27 UTC
z domova
komentáře: 0
počet zobrazení: 610
Každoročně kolem letního slunovratu máme naději pozorovat noční svítící oblaka (NLC, Noctilucent Clouds). Letos zřejmě poprvé byla pozorována z našeho území v noci z 9. na 10. června. Zachytil je např. pozorovatel ze stanice na Churáňově Roman Szpuk (viz facebook ČHMÚ, zde), podstatně lépe byla NLC viditelná ve východní části naší republiky při ranním svítání 10. 6. Dobře je vyfotila webkamera ČHMÚ na vrchu Javorový v Beskydech.
TISK
ARCHIV
2014-06-09 05:01 UTC
tornáda a podobné jevy
komentáře: 0
počet zobrazení: 702
Dnes uplyne přesně 10 let od chvíle, kdy Litovel zasáhlo jedno z nejsilnějších tornád doložených u nás. Ve středu 9. června 2004 se na našem území vyskytly silné bouřky doprovázené silným větrem, přívalovými dešti a kroupami. Četné škody způsobil silný vítr, zejména v pásu od Litovle přes Olomoucko až do oblasti Zlínska. Zásadně se projevil v Olomouci, kde si vyžádal lidský život, dále v obci Fryšták a na Vizovické vrchovině.

Mimořádně závažné škody byly hlášeny především z Litovle, kde je podle mnoha indicií a některých svědeckých výpovědí mělo na svědomí poměrně silné tornádo (F3). Nejpostiženější částí města byla ulice G. Frištenského a nejbližší okolí. Byly tu zcela odnesené střechy, poškozené stropy, zlomené betonové sloupy (možná pod náporem trosek) a poškozené zdivo.
TISK
ARCHIV
2014-06-08 11:39 UTC
předpověď
komentáře: 2
počet zobrazení: 795
Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu se projeví vysokými teplotami nejen na území ČR, ale i v okolních zemích. Kolegové z polské meteoprognózy předpovídají jako nejteplejší den na svém území úterý s teplotami do 35 °C. Stejně vysoké hodnoty předpokládají slovenští kolegové na středu a maďarští meteorologové na úterý a středu. I naše předpovědní služba očekává nejvyšší teploty do 35 °C od pondělí do středy. Připojujeme obrázky s modelovými předpovědmi (americký GFS a evropský z ECMWF) nejvyšší denní teploty vzduchu na neděli 8.6. až středu 11.6.2014.
TISK
ARCHIV
2014-06-07 07:34 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 563
Letos to zatím vypadá, že navzdory pranostikám na Medarda moc pršet nebude. Při té příležitosti se můžeme podívat, jak často se na Medarda vyskytovalo deštivé počasí v minulých letech podle záznamů meteorologických stanic. Na vybraných stanicích Ústeckého a Libereckého kraje a na některých dalších stanicích se podíváme, v kolika procentech případů se za dobu jejich dosavadního měření na Medarda vyskytly srážky, a pro srovnání se podíváme, kolik to bylo týden před Medardem, tedy na Den dětí, a týden po Medardovi, tedy na svatého Víta.
Tyto údaje jsou uvedeny v následující tabulce. Protože však "dny se srážkami" zahrnují i případy, kdy spadlo jen několik desetin milimetru srážek, čehož si v tom horku člověk ani nemusí všimnout, jsou v druhé tabulce údaje o počtu (procentu) případů, kdy se daný den vyskytl aspoň 1 milimetr srážek.
TISK
ARCHIV
2014-06-03 17:27 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 618
V květnu 2014 byla v Praze — Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 14,9 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +0,1 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2011 dosáhla +0,2 °C. Z toho je zřejmé, že květen 2014 byl v Praze — Klementinu teplotně normální.
S touto průměrnou teplotou se letošní květen umístil na 106. až 110. místě z 240 dosavadních květnů od roku 1775.

Nejteplejší květen byl v Praze-Klementinu zjištěn v roce 1811 s průměrnou teplotou 19,6 °C, na druhém místě byl květen 1868 s průměrnou teplotou 18,9 °C a na třetím 1789 s průměrnou teplotou 18,7 °C. Z méně dávné doby se na 7. místě umístil květen 1993 s průměrnou teplotou 18,1 °C a na 8. až 10. místě se kromě roku 1865 umístily květny 2000 a 2002 s průměrnou teplotou 18,0 °C.
TISK
ARCHIV
2014-06-02 20:45 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 484
V dubnu 2014 byla v Praze — Klementinu průměrná měsíční teplota 13,3 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 byla +3,5 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2011 dosáhla +3,9 °C. Měsíc duben byl v Klementinu silně nadnormální až mimořádně nadnormální.
Touto průměrnou měsíční teplotou se letošní duben umístil na 7. místě z 240 dosavadních dubnů od roku 1775.

Nejteplejší duben od roku 1775 byl zaznamenán v roce 1800 s průměrnou teplotou 16,2 °C, na druhém místě byl duben 2009 s průměrnou teplotou 15,1 °C, na třetím duben 1794 s průměrnou teplotou 13,9 °C, na čtvrtém duben 2007 s průměrnou teplotou 13,8 °C, na pátém duben 2011 s průměrnou teplotou 13,7 °C a na šestém duben 2000 s průměrnou měsíční teplotou 13,5 °C.
TISK
ARCHIV
2014-06-01 06:19 UTC
meteorologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 739
V noci na zítřek uplyne přesně rok od nejvydatnější vlny srážek, které vyvolaly povodně na začátku června 2013. Během 1. června přišel do Čech od severu až severovýchodu trvalý déšť. Za 24 hodin do 8 hod. SELČ následujího dne spadlo v severozápadní polovině Čech většinou 20 až 60 mm srážek. V noci na 2. června se však v jižních Čechách, na východě středních Čech a ve východních Čechách udržoval prakticky bez pohybu pás bouřek. Díky tomu spadlo v jihovýchodní polovině Čech většinou kolem 70 mm, ojediněle i kolem 120 mm, zejména na Trutnovsku a Benešovsku, z toho velká část za dobu kratší než 3 hodiny. Na mnoha místech bylo dosaženo 3. SPA, zejména v jižních Čechách a na Trutnovsku, a někde byla překročena i úroveň padesátileté vody.

Zároveň jsou to přesně čtyři roky, co dorazila druhá vlna povodní, které v průběhu května a června 2010 zasáhly hlavně severovýchod našeho území.
TISK
ARCHIV
2014-05-30 05:31 UTC
předpověď
komentáře: 0
počet zobrazení: 494
Po bouřlivé první polovině týdne a deštivém čtvrtku se může spousta rodičů i dětí zajímat o to, zda počasí o nadcházejícím víkendu, kdy se budou pořádat dětské dny, bude příznivé. I ve srovnání s pátkem můžeme čekat sobotní a nedělní počasí lepší. Přesto nebude úplně jasno a zejména na Moravě a ve Slezsku se mohou vyskytnout i slabé přeháňky. Intenzivní srážky takové, jako v první polovině týdne, už nečekáme.

V noci na sobotu bude místy docházet k vyjasňování a ojediněle se vytvoří mlhy. Ranní teploty budou nízké, klesnou na 7 až 3 °C a při vyjasnění se ojediněle objeví i přízemní mrazíky. Během dopoledne se bude hlavně v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku udržovat nebo vytvářet další oblačnost. Přes den tak bude převládat polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území se místy objeví přeháňky, v té severozápadní pouze ojediněle.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2014-09-15 11:08 UTC
kom. 7
zobr. 727
Za první dva týdny prvního podzimního měsíce byl celostátní průměr teploty vzduchu 15,8 °C, což je přibližně o 1,5 stupně více než je dlouhodobý průměr. Celkově spadlo 62 mm srážek, tedy dvojnásobek běžného úhrnu za toto období.

Včerejší srážky na našem území byly už slabší než v předchozích dnech. V ČR v průměru spadlo kolem 3 mm, nejvíce na stanicích Rokycany 31,6 mm, Vlkonice (okr.
TISK
ARCHIV
2014-09-14 14:22 UTC
kom. 0
zobr. 255
Tento poslední letní měsíc vyšel po zhodnocení jako teplotně slabě podnormální a srážkově slabě nadnormální, když průměrná teplota 15,2°C je 0,6°C pod dlouhodobým normálem a úhrn vodních srážek 91,0 mm představuje 117 % normálu, takže trend snižování vláhového deficitu byl i v tomto měsíci zachován. Plně letní počasí vydrželo jen do 10. 8.
TISK
ARCHIV
2014-09-14 10:09 UTC
kom. 1
zobr. 494
Během soboty a v noci na neděli nejvíce pršelo v okresech Znojmo a Břeclav, nejčastěji 20 až 70 mm, v okolí vodní nádrže Nové Mlýny v kombinaci bouřek a intenzivního deště spadlo přes 100 mm, stanice Dolní Věstonice naměřila 138 mm. Nejvyšší srážkové úhrny za období sobota 8.hod – neděle 8 hod.:

134 mm Dolní Věstonice (za období sobota 7 hod.- neděle 7 hod.
TISK
ARCHIV
2014-09-13 18:55 UTC
kom. 0
zobr. 332
Na Slunci byly zaznamenány v posledních dnech sluneční erupce, které způsobily silné geomagnetické bouře o síle G3 (škála síly geomagnetických bouří podle NOAA Space Weather G1-G5 od slabé po extrémní). Takováto síla bývá zaznamenávána 200krát v průměru za 11 let (za sluneční cyklus).
TISK
ARCHIV
2014-09-13 09:04 UTC
kom. 0
zobr. 254
Stav 13.9. ráno:
Zvýšené vodní stavy,na úrovni 1.SPA se vyskytují zejména na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu. Tendence horních úseků zasažených toků jsou již po kulminacích a dochází k poklesům hladin. Střední a dolní toky jsou setrvalé nebo ještě stoupají vlivem dotoku. Ostatní toky kolísají nebo stoupají bez dosažení povodňových stavů.
TISK
ARCHIV
2014-09-12 10:07 UTC
kom. 17
zobr. 1035
Během čtvrtečního dne a v noci na pátek pršelo na celém území ČR, většinou spadlo 5 až 30 mm. Na jižní, střední Moravě a na Vysočině napršelo nejčastěji 30 až 55 mm.

Srážkové úhrny čtvrtek 8 hod. – pátek 8 hod.
TISK
ARCHIV
2014-09-11 10:23 UTC
kom. 12
zobr. 1031
METEOROLOGICKÁ INFORMAČNÍ ZPRÁVA ČHMÚ
Vydaná ve čtvrtek, 11.09.2014, 10.00 (SELČ) pro všechny kraje ČR

Meteorologická situace:
Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže, která bude během pátku a víkendu postupovat z Německa, přes Alpy nad Jaderské moře, kde se bude zvolna vyplňovat.
TISK
ARCHIV
2014-09-11 04:48 UTC
kom. 0
zobr. 132
S blížícím se Dnem ochrany ozonové vrstvy (16.09) a nadcházejícím 10. zasedáním smluvních stran Vídeňské úmluvy a Montrealského Protokolu (MP) v Paříži vydal Sekretariát Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světová meteorologická organizace (WMO) tiskové prohlášení o současném stavu a dalšímu vývoji ozonové vrstvy.
TISK
ARCHIV
2014-09-10 08:12 UTC
kom. 0
zobr. 789
Na druhou polovinu tohoto týdne meteorologové předpovídají pro oblast střední Evropy a SZ Balkánu (tzn. oblasti bývalé Jugoslávie) vydatné srážkové úhrny. Jejich příčinou bude tlaková níže Biggy, jejíž střed se v současnosti (středa 10. 9. dopoledne) nachází nad Baltským mořem (viz.
TISK
ARCHIV
2014-09-08 09:23 UTC
kom. 0
zobr. 307
V neděli se v Čechách, zejména v západní polovině, vyskytly bouřky, které byly ojediněle doprovázené přívalovými srážkami, v Tachově spadlo 45 mm, v Nejdku 46 mm, Křižanově 50 mm a v České Kubici 52 mm.
TISK
ARCHIV
2014-09-07 06:02 UTC
kom. 0
zobr. 306
I včera bylo tepleji, než kterýkoli den z 2 posledních srpnových dekád. Průměrné teploty se pohybovaly 3 až 5 °C nad normálem. Sobotní teplotní maxima v ČR vystoupila na 23 až 29 °C, v nížinách severních Čechách ojediněle i výše:
Kopisty 29,4 °C
Doksany 29,8 °C
Vzhledem k tomu, že 6.
TISK
ARCHIV
2014-09-06 08:28 UTC
kom. 2
zobr. 342
Včerejší teploty v ČR vystoupily na 23 až 28 °C, v Čechách ojediněle i výše:
Tábor-Náchod a Kopisty 28,1 °C
Tuhaň 28,2 °C
Doksy a Neumětely 28,5 °C
Doksany 29 °C
Bylo dokonce tak teplo, že 4 stanice (z celkového počtu 138 měřících v rámci ČHMÚ více jak 30 let) zaznamenaly k 5. září překonání teplotního rekordu.
TISK
ARCHIV
2014-09-06 08:28 UTC
kom. 0
zobr. 97
Včerejší teploty v ČR vystoupily na 23 až 28 °C, v Čechách ojediněle i výše:
Tábor-Náchod a Kopisty 28,1 °C
Tuhaň 28,2 °C
Doksy a Neumětely 28,5 °C
Doksany 29 °C
Bylo dokonce tak teplo, že 4 stanice (z celkového počtu 138 měřících v rámci ČHMÚ více jak 30 let) zaznamenaly k 5. září překonání teplotního rekordu.
TISK
ARCHIV
2014-09-05 07:58 UTC
kom. 0
zobr. 255
Z hlediska průměrných maximálních teplot v ČR byl včerejší den v období od 11. srpna (za posledních 25 dní) nejteplejší. Včerejší průměr maximálních teplot byl 23,6 °C, poslední vyšší průměr maximálních teplot byl naměřen 10.8.: 29,3 °C (11.8. už to bylo jen jen 23,2 °C).
Včerejší maximální teploty se v polohách pod 600 m n.m.
TISK
ARCHIV
2014-09-04 16:40 UTC
kom. 0
zobr. 177
V noci na čtvrtek 4. 9. byly nejnižší minimální teploty na stanicích:
Velké Chvojno (386 m n.m.) 7,4 °C
Sněžník [DC] (569 m n.m.) 7,5 °C
Sněžka (polská) (1603 m n.m.) 7,6 °C
Šindelová-Obora (587 m n.m.) 7,7 °C
Sněžka-Poštovna (1602 m n.m.) 7,8 °C
Harrachov (675 m n.m.) 8,8 °C
český Dub-Modlibohov (355 m n.m.) 8,8 °C
Luční bouda (1413 m n.m.) 8,8 °C
Nejdek (610 m n.m.
TISK
ARCHIV
2014-09-03 15:03 UTC
kom. 4
zobr. 368
V září a po chladnějším počasí pokračuje pokles teploty vody v přehradách a vodních nádržích. Nejpomaleji chladne voda ve velkých a hlubokých nádržích. Nejrychleji chladne v menších nádržích a na horách.
Podle údajů podniků Povodí nejteplejší voda je v přehradě Nechranice 20 °C a v přehradách Orlík a Hracholusky 19 °C.
TISK
ARCHIV
2014-09-03 11:31 UTC
kom. 3
zobr. 452
Průměrná měsíční teplota vzduchu má pro celé území ČR hodnotu 16,2 °C a odchylku -1,2 °C, což řadí srpen 2014 jako teplotně podnormální. Nejnižší průměrná měsíční teplota byla v západních Čechách 15 °C s odchylkou -1,6 °C a nejvyšší na jižní Moravě 17 °C s odchylkou -1,1 °C. Průměrný měsíční úhrn srážek v rámci celé ČR byl 88 mm, což je 117 % normálu a teda byl měsíc srpen 2014 srážkově normální.
TISK
ARCHIV
2014-09-02 06:26 UTC
kom. 0
zobr. 449
V pondělí ráno pokračoval zejména v jižních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině déšť, který sem dorazil v noci na pondělí, do východních Čech až k ránu. Tyto srážky během pondělního dopoledne zeslábly, ale později odpoledne a večer začal déšť od jihovýchodu opět zesilovat. Pršelo na celém území Moravy a Slezska, na Vysočině a ve východní polovině Čech.
TISK
ARCHIV
2014-09-01 08:50 UTC
kom. 5
zobr. 777
Během neděle postupovalo přes naše území k východu pásmo deště a přeháněk. První srážky se objevovaly na západě Čech už v polovině noci a do rána se rozšířily na celé území Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a část Středočeského a Libereckého kraje. Při dalším postupu k východu déšť zesiloval a kolem poledne se začaly na Českomoravské vrchovině a ve východních Čechách přidávat i bouřky.
TISK
ARCHIV
2014-08-31 10:00 UTC
kom. 0
zobr. 377
První den školy v posledních pěti letech se počasím velmi lišil. Nejtepleji bylo v roce 2009, kdy se průměrné denní teploty pohybovaly 4,6 °C nad normálem a maximální teploty stoupaly při slunečném počasí téměř ke 32 °C. Další slunečné a teplé 1.září bylo v roce 2011, maximální teploty mezi 20 až 25 °C a průměrná denní teplota byla v mezích normálu.
V ostatních letech (2010, 2012 a 2013) byla 1.
TISK
ARCHIV
2014-08-30 09:37 UTC
kom. 10
zobr. 691
V pátek průměrná denní teplota 15,9 °C s odchylkou +0,7 °C od normálu ukončila dlouhé období s podprůměrnými teplotami, které trvalo 18 dnů (od 11. srpna 2014).
TISK
ARCHIV
2014-08-29 08:56 UTC
kom. 5
zobr. 542
Ani poslední prázdninový víkend nás nečeká slunečné a teplé počasí. V sobotu sice bude trochu lépe než v neděli, bude většinou oblačno, místy přeháňky a odpolední teploty ještě do 25 °C. V neděli již počítáme s velkou oblačností a deštěm, odpolední teploty většinou nepřesáhnou 20 °C, jen na východě území ještě může být až 24 °C. A proprší i první dny nového školního roku.
TISK
ARCHIV
2014-08-28 11:23 UTC
kom. 1
zobr. 338
Od začátku týdne se průměrná denní teplota vzduchu v rámci celé ČR pohybovala jen kolem 12 °C s odchylkou od dlouhodobého průměru -3 °C. Do konce týdne stoupne na 16 až 17 °C. Příští týden v pondělí opět klesne na 13 °C, aby se během týdne zpátky vrátila k vyšším hodnotám.
TISK
ARCHIV
2014-08-27 08:27 UTC
kom. 4
zobr. 536
Průměrný úhrn atmosférických srážek byl od včerejších 8 hodin do dnešních 8 hodin ráno v rámci celé ČR až 11 mm, nejvyšší v západních Čechách 23 mm, nejmíň napršelo v severních a východních Čechách jen 6 mm. Nejvyšší úhrn měl Špičák (1155 m n. m.) 38,6 mm, dále Karlova Studánka (795 m n. m.) 35,1 mm a Železná Ruda , Nýrsko a Domažlice téměř 35 mm.
TISK
ARCHIV
2014-08-26 09:02 UTC
kom. 5
zobr. 601
Zatímco v pondělí jsme prožili nejchladnější ráno od začátku prázdnin, dnešní den se s největší pravděpodobností stane nejchladnějším co do maximálních teplot. Republikový průměr maxim se podle dnešní předpovědi bude pohybovat jen kolem 15 °C. Průměr nejvyšších denních teplot nižší než 17 °C jsme přitom zaznamenali naposledy na konci května. V pátek 30. května vystoupila teplota v průměru na 14.
TISK
ARCHIV
2014-08-26 05:49 UTC
kom. 1
zobr. 367
Do stádia hurikánu zesílila v úterý ráno tropická cyklona Cristobal, která vznikla jako tropická deprese v sobotu večer nad východními Bahamami. V současné době (8 hod. SELČ) se jeho střed nachází na 25.5 stupni severní šířky a 72.0 stupni západní délky a v něm tlak klesá na 990 hPa.
TISK
ARCHIV
2014-08-25 05:00 UTC
kom. 16
zobr. 1201
Do pondělního rána teplota na našem území klesla většinou na 6 až 2 °C, přičemž 32 % stanic mělo minimální teplotu mimo tento interval. V mrazových lokalitách se teplota dostala i pod bod mrazu. Nejnižší teplotu měly stanice:

-6.0 °C Kvilda-Perla, Jezerní slať
-4.7 °C Březník
-4.7 °C Rokytská slať
-4.2 °C Horská Kvilda
-3.
TISK
ARCHIV
2014-08-24 09:44 UTC
kom. 3
zobr. 573
Na Moravě za období od 08:00 h SELČ 23.8. do 08:00 h SELČ 24.8., tj. za 24 hodiny, byly ojediněle naměřeny celkové úhrny srážek, které dosahovaly až 64 mm. Nejvíce zasaženou oblastí bylo území mezi Břeclaví a Hodonínem, kde na srážkoměrné stanici Hrušky naměřili hodnotu 64,0 mm a na stanici Prušánky 48,7 mm (na této srážkoměrné stanici napršelo mezi 18:20 h a 20:20 h občanského časul 43,0 mm).
TISK
ARCHIV
2014-08-23 12:15 UTC
kom. 4
zobr. 557
Období od 25. srpna do 21. září 2014 očekáváme teplotně normální (průměrná teplota v ČR v tomto období je 14,1 °C. rozmezí průměrných teplot se pohybuje od 13,4 do 14,7 °C). Z uvedeného období by měl být nejteplejší první týden v září (1.9. až 7.9.) a nejchladnější poslední týden předpovídaného období (15.9. až 21.9.). Z hlediska množství srážek očekáváme, že období od 25.8. do 21.9.
TISK
ARCHIV
2014-08-22 10:55 UTC
kom. 3
zobr. 418
Minimální teploty dnešní noci byly nejnižšími teplotami letošních prázdin. V průměru se pohybovaly v intervalu od 9 do 5 °C, přičemž hraniční hodnoty minimálních teplot byly kolem 10 °C (11,6 °C Praha-Klementinum, 10,1 °C Seč a 10,0 °C Hošťálková-Maruška) na jedné straně a kolem 0 °C (-1,7 °C Orlické Záhoří 2, -1,2 Jizerka-rašeliniště a -0,6 °C Jizerka-osada) na druhé straně.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ