přesný výraz
2015-03-30 pondělí   01:01 UTC
Slunce (N50 E15): 04:38_17:29 transit: 11:04 UTC
Délka dne (N50 E15): 12:51
Obč. soumrak (N50 E15): 04:07_18:01 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 6.3 °C, měřeno: 2015-03-30 00:59 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
Nejnovější komentáře k článkům
•  No, myslím, že předpoklad od EMBS bude realističtější, GFS na dobu více dnů rád
[Od pondělí silný vítr]


•  Zima, zima je zase tady. A zůstane minimálně přes velikonoce. Mokro, vítr. Akorát mokro
[Jaro je tady, půda se začíná prohřívat]


•  Zatímco měsíční průměry se uspořádají po pár destítkách let, s denními je to horší. U
[Dovršeno 240 let měření teploty v Praze - Klementinu]


•  Dobrý den, pane Romane. Potřebné informace lze získat na naši observatoři v Doksanech,
[Maximální teploty pro 25.3. a minimální teploty za noc z 25.3. na 26.3.2015 ]


•  Takovéto noci by se mi líbily, zatím však skoro pokaždé v noci mrzne, zvlášť při
[Maximální teploty pro 25.3. a minimální teploty za noc z 25.3. na 26.3.2015 ]


•  už jsem přestával věřit, že v únoru článek vyjde. Velké díky, Pavle, za podrobné a velmi
[Minimální teploty v únoru 2015 na horách i v nižších polohách]


•  A Jeseníky taktéž. Odkaz patrně po pár hodinách pozbyde platnosti,
[Poměrná vlhkost vzduchu na horských stanicích]


•  albafos: A myslíte, že jste přispěl do diskuze něčím hodnotným na správných
[Den otevřených dveří ČHMÚ v sobotu 21.3.2015]


•  To počasí bylo super, ještě že si dala oblačnost nakonec na čas. Možná ještě větší
[Vypouštění meteorologického balonu 21. 3.]


•  Chci jen připomenout, že také pokles teploty na stanici Rožmitál pod třemšínem byl
[Zatmění Slunce se projevilo poklesem teploty]


2015-03-27 07:45 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 104
Přinášíme několik fotografií ze Dne otevřených dveří na pobočce ČHMÚ v Ostravě-Porubě. Navštívilo nás celkem 272 a někteří měli i zvídavé dotazy.
Autory fotografií jsou: Ing. Pavel Lipina (č.1, 5 a 6) a Mgr. Blanka Krejčí (č.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 08:59 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 170
Tento jev vzniká ve vyšších vrstvách atmosféry vtahováním slunečního záření do magnetického pole Země, kde se ionizují atmosférické částice a jsou tak vyvolány světelné efekty. Polární záře bývá pozorována v noci v podobě barevných oblouků, svitků, drapérií nebo závěsů, nejintenzivnější bývá zelená nebo červená barva. Vyskytuje se zejména v severních a jižních oblastech v okolí zemských magnetických pólů, díky silné geomagnetické bouři a jasné obloze však byla minulý týden pozorovatelná i u nás (viz odkazy). V noci ze 17. na 18. března však byla záře viditelná nejen ze zemského povrchu. Díky speciálnímu kanálu DNB (Day/Night Band) družice Suomi-NPP můžeme pozorovat Zemi i v průběhu noci ve viditelném pásmu (více viz článek Martina Setváka z 14. 3. 2014 nebo odkazy). Tento kanál je velmi citlivý na slabé noční světlo, a proto je díky němu možné pozorovat světla měst, záblesky bouřek, tzv.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 06:59 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 196
Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy, která slouží jako základ pro globální úsilí o ochranu ozónové vrstvy Země, slaví 30. výročí od svého přijetí (22. března 1985).

Vídeňská úmluva a její Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu jsou první a jediné globální smlouvy v oblasti životního prostředí, které byly ratifikovány 197 státy světa.

"30. výročí Vídeňské úmluvy je moment , abychom přemýšleli o tom, jak může věda sjednotit svět v globální akci," řekl Achim Steiner – generální tajemník a výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

V důsledku Vídeňské úmluvy a dodržování Montrealského protokolu se ozónová vrstva pomalu „uzdravuje“. Zatím se očekává, že úplné obnovení nastane do poloviny tohoto století.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 02:41 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 105
Únor 2015 byl nejchladnějším měsícem letošní zimy, což se projevilo nejen v průměrných měsíčních a denních teplotách, ale i v minimálních teplotách, a to jak v jejich hodnotách, tak četnostech.
Nejnižší teploty i nejvyšší četnosti nízkých teplot byly zjištěny hlavně na horských stanicích, a proto se i dnes podíváme zvlášť na teploty na všech stanicích a zvlášť na stanice ve výšce do 600 m a do 400 m n.m.

Nejnižší únorové měsíční teplotní minimum bylo naměřeno na stanici Rokytská slať, a to -29,0 °C, a nejvyšší na stanici Praha-Klementinum (-4,6 °C), Pohořelice (-5,2 °C) a Ostrava-Zábřeh (-5,3 °C). Nejvyšší počet mrazových dnů dosáhl 28, což znamená, že mrzlo každý den, a to na 38 stanicích, většinou horských. Na dalších 14 stanicích bylo 27 mrazových dnů.
TISK
ARCHIV
2015-03-23 08:38 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 146
Téměř ideální meteorologické podmínky během částečného zatmění Slunce dne 20.3.2015 vedly k doslova „učebnicovým“ změnám intenzit slunečního záření na území ČR.

V grafech pod článkem je ukázka vývoje globálního, přímého a difuzního slunečního záření a také vývoje spektrálních intenzit záření od ultrafialového, přes viditelné až po blízkou infračervenou oblast. Vše podle měření Solárního a ozonového oddělení ČHMÚ v Hradci Králové. Časy na vodorovné ose jsou v UTC, pro středoevropský čas je nutné přičíst 1 hodinu.

Podobně velké zatmění slunce ovlivní řadu meteorologických prvků, včetně např. teploty nebo vlhkosti vzduchu. Primární je ovšem změna příkonu slunečního záření. V případě tohoto zatmění byl pokles intenzit záření (i vzhledem k jasnému počasí) velmi výrazný, intenzity klesly zhruba na třetinu hodnot, které by byly v dané době měřené bez zatmění.
TISK
ARCHIV
2015-03-20 07:37 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 174
V únoru 2015 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 2,9 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 je +1,5 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 je +2,2 °C. Únor se umístil na 55. až 58. místě z 241 dosavadních únorů a únor s touto odchylkou se označuje jako teplotně normální.
Za období klimatologické zimy 2014/15 (prosinec až únor) byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná zimní teplota 3,8 °C, což znamená odchylku od normálu +2,8 °C a odchylku od dlouhodobého průměru +3,5 °C. S touto průměrnou teplotou se letošní zime dostala do nejteplejší desítky a umístila se na 9.-10. místě z 240 dosavadních zim.
TISK
ARCHIV
2015-03-19 13:15 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 74
V měsíci únoru dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota -1.1 °C, což představuje odchylku +0.4 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 0.7 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (0.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (0.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -6.2 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou -2.6 °C a o třetí příčku se dělí stanice Kašperské Hory a Přimda s teplotou -2.0 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 11.6 °C 20. února na stanici Plzeň – Mikulka, o druhé místo se dělí stanice Klatovy a Vlkonice s teplotou 11.4 °C (20. 2.) a třetí příčku obsadil Staňkov s teplotou 11.3 °C (21. 2.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 4. února -23.
TISK
ARCHIV
2015-03-18 22:13 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 262
Na tuto sobotu 21.3. od 9 do 14 hodin zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří ČHMÚ, který se koná na pracovištích v Praze-Komořanech a Praze-Libuši, na všech pobočkách ČHMÚ v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí n. Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně a na profesionálních meteorologických stanicích a observatořích kromě Prahy-Karlova a Klementina a kromě letišť. Více informací, včetně toho, co mohou návštěvníci vidět na jednotlivých pracovištích, je uvedeno na internetových stránkách ČHMÚ na adrese www.chmi.cz. Den otevřených dveří se koná při příležitosti Světového dne vody (22.3.) a Světového meteorologického dne (23.3.), viz. odkazy níže.
TISK
ARCHIV
2015-03-18 10:39 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 205
Nejen zvyšující se teplota vzduchu, ale také nástup prvních fenologických fází jako je např. počátek kvetení sněženky podsněžníku, jaterníku podléšky, lísky obecné, olše lepkavé a vrby jívy signalizují příchod jara (tzv. fenologické předjaří). Fenologické stanice ve správě ČHMÚ začínají postupně hlásit první data nástupu fenologických fází.
Sněženka podsněžník začala např. na stanici Doksany kvést (fenologická fáze PK10 %) 5. února (tj. o 20 dnů dříve ve srovnání s průměrem), na stanici Benešov 10. února (o 23 dnů dříve) a Mšecké Žehrovice 13. února (o 15 dnů dříve).
Líska obecná byla v plném květu (fenofáze PK100 %) na stanici v Doksanech již 9. února, stanice Mladecko zaznamenala nástup této fenofáze 23. února a stanice Sobotín 27. února. A pomalu se přidává i další významný pylový alergen – olše lepkavá. Fenofázi počátek kvetení 10 % předchází tzv.
TISK
ARCHIV
2015-03-16 11:51 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 231
Měsíc únor byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla –0,2 °C (o +0,9 °C teplejší než republikový normál). Průměrná republiková srážka, 11,4 mm, odpovídá přibližně 30 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově silně podnormální (velmi suchý) měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 81,9 hodin, což odpovídá 112 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji –0,2 °C, což je o 1,5 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 1,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru
–4,4 °C (o 1,1 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 1,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2015-03-16 10:10 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 215
S menším zpožděním přinášíme hodnocení loňského roku. Pokud čtenář nenajde právě to, co ho zajímá, tak se omlouváme. Toho hodnocení a zejména uváděné hodnoty jsou „jen“ jakýmsi příjemným vedlejším produktem podrobných kontrol dat uplynulého roku, které nyní intenzivně provádíme. Kontrolujeme úplnost dat, extrémy jednotlivých prvků a zejména u srážek podrobněji prověřujeme i měsíční sumy.
Rovněž se může občas stát, zejména u plošných průměrů, že v tomto hodnocení budou uváděny některé hodnoty jinak, než byly uváděny na tomto místě za každý kalendářní měsíc. Každoměsíční hodnocení je připravováno z dostupných dat v klimatologické databázi vždy k 10. dni následujícího měsíce. Tato data a uváděné charakteristiky, jsou tak označována jako předběžná. Mnoho dat k tomuto datu ještě neprošla všemi typy kontrol a obvykle nejsou k dispozici data z manuálních měření srážkoměrných stanic.
TISK
ARCHIV
2015-03-09 07:06 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 198
Český hydrometeorologický ústav si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne, 21. března 2015 od 9.00 do 14.00 hodin v Praze-Komořanech, Praze-Libuši, na pobočkách v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a na profesionálních stanicích a observatořích.
TISK
ARCHIV
2015-03-01 21:22 UTC
informace
komentáře: 4
počet zobrazení: 565
V únoru 2015 byla průměrná měsíční teplota v Ústeckém a Libereckém kraji v rozmezí od -3,7 °C na stanici Jizerka-rašeliniště a -3,6 °C na stanici Klínovec až do 1,5 °C na stanici Děčín a 1,6 °C na stanici Ústí nad Labem-Vaňov. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota na stanicích Český Dub — Modlibohov, a to -0,6 °C, Tokáň -0,4 °C a Strojetice -0,2 °C.

Na stanicích, pro které je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, byla naměřena odchylka od normálu od +0,5 °C do +1,5 °C. Nejnižší odchylka od normálu byla na stanicích Žatec, a to +0,5 °C, Česká Lípa +0,6 °C a Nová Ves v Horách +0,7 °C, nejvyšší na stanicích Doksy +1,5 °C, Liberec a Doksany +1,4 °C a Bedřichov +1,3 °C.
Při těchto odchylkách průměrné měsíční teploty v únoru od normálu je měsíc únor považován za teplotně normální.
TISK
ARCHIV
2015-02-28 23:15 UTC
informace
komentáře: 6
počet zobrazení: 533
V souvislosti s blížícím se částečným zatměním Slunce (20.3.2015) se v tisku šíří obavy, zda výrazné změny příkonu slunečního záření nezpůsobí problémy v energetice, včetně rizika blackoutu. Z tohoto důvodu jsme zpracovali údaje o vývoji intenzit globálního a difuzního záření (na 1 m2 horizontální plochy) za den 11.8.1999, kdy se u nás rovněž vyskytlo poměrně velké zatmění Slunce. Výsledky jsou na grafu pod článkem.

Svislé čáry zleva vyznačují začátek, střed (maximální fázi) a konec částečného zatmění.

Letošní zatmění bude menší než v roce 1999 (v roce 1999 94%, letos 73%). Odehraje se také v ročním období s obecně nižším příkonem slunečního záření k povrchu. Na druhou stranu podíl fotovoltaiky na energetických zdrojích je letos nesrovnatelně vyšší, než byl v roce 1999. Proto lze předpokládat, že i vliv zatmění na energetickou soustavu bude větší.
TISK
ARCHIV
2015-02-23 12:49 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 165
V měsíci lednu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 1.0 °C, což představuje odchylku +3.7 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 2.4 °C bylo dosaženo ve Staňkově, druhé místo obsadila stanice Plzeň – Mikulka (2.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (2.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -2.5 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou -0.7 °C a třetí nejchladnější byla Přimda s teplotou -0.5 °C. Nejvyšší maximální denní teplota 13.9 °C byla dosažena 10. ledna na stanici Plzeň – Bolevec, o druhé místo se dělí Klatovy a Staňkov s teplotou 13.7 °C (10. 1.) a třetí příčku obsadila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou 13.5 °C (10. 1.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 20. ledna -14.
TISK
ARCHIV
2015-02-13 06:40 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 290
O počasí v lednu 2015

Tento první měsíc roku a druhý měsíc zimy vyšel po zhodnocení jako teplotně mimořádně a srážkově mírně nadnormální, když průměrná teplota 0,8°C je 4,2°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 55,6 mm představuje 136 % normálu. Na rozdíl od prosince bylo přece jen více dnů se sněhovou pokrývkou.
V období od 1. do 8. 1. právě ležela sněhová pokrývka zpočátku o výšce 16 cm, pak pomalu odtávala, když ráno 8. 1. jí zbylo ještě 13 cm. Teploty přes den se pohybovaly nejčastěji v úzkém rozmezí od 1°C do 2°C, v noci pak slabě mrzlo, většinou kolem -1°C, jen 7. 1. ráno po vyjasnění bylo -6,4°C, což je i nejnižší teplota v tomto měsíci (při zemi bylo -7,2°C). Srážky se vyskytovaly každodenně, většinou ve formě sněžení. Nebezpečné bylo náledí dne 2. a 6. 1. Po většinu dní vály silné až bouřlivé větry.
Ve dnech od 8. do 15. 1. bylo nejtepleji. Hned 9. 1.
TISK
ARCHIV
2015-02-13 06:32 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 195
Přehled počasí v uplynulém roce 2014
Tento rok byl zcela výjimečný z hlediska mimořádně vysoké průměrné roční teploty vzduchu, která se svou
hodnotou 8,94°C je dosud nejvyšší v celé historii měření teplot v našem městě (od r. 1912)! Dokonce v pověstné
pražské klementinské teplotní řadě (od r. 1775!) je rok 2014 rokem vůbec nejteplejším! Vždyť plných 8 měsíců bylo
teplotně silně či mimořádně nadnormálních, 2 měsíce byly jen slabě či mírně nadnormální a 2 zbylé měsíce (květen a
srpen) byly jen nepatrně podnormální. Byl tak překonán dosud nejteplejší rok 2007 s průměrnou teplotou 8,53°C a rok
2000 s průměrem 8,41°C, a dále v pořadí jsou tak odsunuty roky 1994 (8,31°C), 2002 (8,25°C) a konečně donedávna
nejteplejší rok 1934 (8,19°C). Zima 2013/2014 byla totiž velmi mírná, bez silných mrazů a jen s málem sněhu.
TISK
ARCHIV
2015-02-11 06:32 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 394
Měsíc leden byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla +0,9 °C (o 3,2 °C teplejší než normál). Průměrná republiková srážka, 49,6 mm, odpovídá přibližně 118 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 28,4 hod., což odpovídá pouze 52 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji +0,4 °C, což je o 3,6 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu +1,6 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v lednu –4,6 °C (o 1,4 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu (+2,2 °C) byla naměřena na stanicích Osoblaha a Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2015-02-09 13:41 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 251
V roce 2014 dosáhla v Plzeňském kraji průměrná roční teplota 9.0 °C, což představuje odchylku +2.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme rok charakterizovat jako mimořádně nadnormální. Nejvyšší průměrná roční teplota 10.4 °C byla zaznamenána na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (10.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (10.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou roční teplotou 4.8 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou 7.9 °C a o třetí příčku se dělí Kašperské Hory a Přimda s teplotou 8.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota 35.5 °C byla dosažena 11. června na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se zařadil Staňkov s teplotou 35.1 °C (10. 6.) a třetí příčku obsadilo Stříbro s teplotou 34.2 °C (10. 6.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 29. prosince -22.
TISK
ARCHIV
2015-02-05 21:01 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 358
Leden 2015 měl v Praze — Klementinu průměrnou měsíční teplotu 4,1 °C, se kterou se umístil na desátém místě z 241 dosavadních lednů od roku 1775. Lednová teplotní odchylka od normálu 1961-1990 činila +4,3 °C, odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla +4,9 °C. Měsíc leden byl v Praze — Klementinu teplotně silně nadnormální.

Nejteplejší leden od roku 1775 byl zaznamenán roku 2007 s průměrnou teplotou 6,3 °C, do tohoto extrémně teplého ledna nám tedy letos ještě více než dva stupně chybí. Na druhém místě byl leden 1796 s průměrnou teplotou 5,7 °C, to ukazuje, že i přes globální i lokální oteplování se i před více než 200 lety vyskytovaly velmi teplé ledny. Na třetím místě byl leden 1921, s průměrnou teplotou 5,1 °C, to mohlo být někdy v době, kdy si Karel Čapek stěžoval, že zimy už nejsou, co bývaly.
TISK
ARCHIV
2015-02-05 16:46 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 316
Po většinu ledna převládalo teplé a hlavně větrné a cyklonální počasí, a proto nejchladnější stanicí byla nejčastěji Sněžka nebo další horské stanice. Zejména v závěru měsíce se ochladilo a při vyjasnění a uklidnění větru se vyskytly významnější mrazy i na dalších stanicích.

Podle údajů dosud dostupných 249 stanic byl na všech stanicích zaznamenán mráz. Nejméně mrazových dnů a současně nejvyšší lednové měsíční minimum teploty bylo naměřeno na stanici Praha-Klementinum, kde byly naměřeny pouhé dva mrazové dny a v chladnějším z nich teplota klesla na -0,8 °C. Druhá nejteplejší stanice z hlediska výskytu mrazů byla nedaleké stanice Praha-Karlov, kde měsíční minimum kleslo na -2,3 °C a mrazových dnů zde bylo pětkrát více než v Klementinu, tedy 10.
TISK
ARCHIV
2015-02-02 08:05 UTC
klimatologie
komentáře: 6
počet zobrazení: 546
V lednu 2015 byla na stanicích Ústeckého a Libereckého kraje naměřena průměrná měsíční teplota od -3,9 °C do +3,0 °C. Nejtepleji bylo na stanici Ústí nad Labem — Vaňov, a to 3,0 °C, nejchladněji na stanici Klínovec těsně za hranicí Ústeckého kraje, a to -3,9 °C. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota na stanici Český Dub-Modlibohov, a to 0,5 °C.
Na stanicích, pro které je k dispozici normál za období 1961-1990, měl leden teplotní odchylku od normálu +2,9 °c až +4,8 °C. Největší odchylka byla na stanici Doksany, a to +4,8 °C, a Doksy, 4,4 °C. Nejmenší odchylka od normálu byla na stanici Milešovka, a to +2,9 °C, a Bedřichov a Harrachov +3,2 °C.
Měsíc leden byl na stanicích Milešovka, Bedřichov, Harrachov, Nová Ves v Horách a Desná-Souš teplotně nadnormální, na dalších 9 stanicích byl teplotně silně nadnormální.
TISK
ARCHIV
2015-01-31 06:39 UTC
ze světa
komentáře: 3
počet zobrazení: 751
Počasí na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku včera výrazně ovlivňovala okluzní fronta spojená s rozsáhlou a hlubokou tlakovou níží Mischka, která se rozkládá nad celou Evropou. Např. izobara odpovídající normálnímu tlaku 1013.25 hPa zasahuje ve směru od severovýchodu k jihozápadu přibližně od Nové země k Gibraltaru a ve směru od severozápadu k jihovýchodu zhruba od východního pobřeží Grónska po severní pobřeží Egypta. Při sledování izobary 1013 hPa tak průměr tlakové níže Mischka dosahuje přibližně 5500 kilometrů.

Okluzní fronta postupující přes střední Evropu k východu přinesla hlavně na Slovensko nový sníh. Vydatně sněžilo také ve slovinských Alpách, kde nyní hlásí 4. stupeň lavinového nebezpečí. V Maďarsku na mnoha místech intenzivně pršelo a od severozápadu přecházel déšť ve sněžení, které však už nebylo tak intenzivní jako na Slovensku.
TISK
ARCHIV
2015-01-29 17:53 UTC
klimatologie
komentáře: 7
počet zobrazení: 604
V noci z 31. prosince na 1. ledna byla dovršena 240letá teplotní řada měření v Praze — Klementinu. Tedy, ono se tam měřilo už předtím, ale od 1. ledna 1775 máme k dispozici souvislou nepřerušenou řadu denních měření teploty.
Pozorní čtenáři si možná vzpomenou, že už v průběhu roku se tady objevovaly informace o umístění některého měsíce v 240leté klementinské teplotní řadě, a zeptají se, jak to. Ano, byly zde informace o umístění například ledna, února 2014 atd. v 240leté teplotní řadě. Protože po skončení ledna už bylo k dispozici 240 lednů, a pro umístění ledna 2014 mezi dosavadními 240 ledny nebylo důležité, že například z července nebo listopadu je těch měsíců k dispozici jen 239.
Ale od noci na 1. ledna již je k dispozici kompletní 240letá klementinská teplotní řada, včetně všech měsíců a všech dnů v roce (s výjimkou 29. únorů, těch je k dispozici méně).
TISK
ARCHIV
2015-01-27 21:36 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 384
Nejen Praha, ale i Brno se může pyšnit více než 200 let dlouhou teplotní a srážkovou řadou. Ta vznikla díky již ukončenému společnému projektu ČHMU a Geografického ústavu Masarykovi univerzity, kdy se podařilo pro Brno rekonstruovat jednu dlouhou řadu (Brázdil a kol 2012). Teplota vzduchu začíná od roku 1800 a srážkové pozorování započalo v roce 1803. Rok 2014 byl nejteplejší za celou dobu pozorování a to výrazně. Oproti dlouhodobému průměru 1961-2000 byl rok 2014 o 2,5°C teplejší. Druhý a třetí nejteplejší rok (2000,2008) byl shodně o 1,9°C teplejší než dlouhodobý průměr. I přesto, že jsme v letošním roce zažili několik suchých period, tak nakonec byl v Brně rok o 24 % srážkově bohatší než dlouhodobý průměr. To hlavně díky hodně srážkově bohatému září. Celkově byl rok 2014 z dlouhodobého hlediska dvacátý nejvlhčí.
Brázdil, R., Zahradníček, P., Pišoft, P., Štěpánek, P., Bělínová, M.
TISK
ARCHIV
2015-01-27 13:38 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 387
To, že byl rok 2014 jedním z nejteplejších roků v historii meteorologických měření, potvrzuje i průběh fenologických fází na sledovaných lokalitách v rámci fenologické sítě ČHMÚ. Pro představu uvádíme časový průběh nástupu vybraných fenofází některých rostlinných druhů, které jsou původní v ČR, nemají úzce vyhraněné nároky na stanovištní podmínky a vertikální rozsah jejich výskytu je relativně velký.
Sněženka podsněžník začala kvést na nížinných stanicích 17. 2. (o 14 dní dříve ve srovnání s dlouhodobým průměrem) a na stanici Benešov dokonce již 17. 1., tj. o 47 dní dříve! Sasanka hajní začala rozkvétat ve druhé dekádě března a na některých stanicích i o 19 dní dříve oproti dlouhodobému průměru. Na stanici Sobotín byl pozorován druhý rozkvět sasanky i v listopadu! Blatouch bahenní rozsvěcoval svými květy krajinu začátkem dubna (na stanici Sobotín dokonce již 26. března, tj.
TISK
ARCHIV
2015-01-22 07:14 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 343
V měsíci prosinci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 1.6 °C, což představuje odchylku +3.0 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně nadnormální. O titul nejteplejší stanice se dělí Plzeň – Mikulka a Staňkov s průměrnou měsíční teplotou 2.8 °C, druhé místo obsadily Klatovy (2.7 °C) a na třetím místě se zařadila stanice Plzeň – Bolevec (2.5 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -2.1 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou -0.2 °C a třetí nejchladnější byla Přimda s teplotou 0.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 12.0 °C 19. prosince ve Vlkonicích, druhé místo obsadil Staňkov s teplotou 11.9 °C (19. 12.) a o třetí příčku se dělí obě plzeňské stanice Mikulka a Bolevec s teplotou 11.8 °C (19. 12.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 29.
TISK
ARCHIV
2015-01-21 11:51 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 442
Na informačním portálu Infomet bylo od začátku letošního roku publikováno několik příspěvků, které potvrdily, že rok 2014 se u nás i ve světě zapsal jako nejteplejší v historii přístrojových měření. Postupné oteplování v posledních desetiletích se mimo jiného i na našem území projevuje postupnou změnou délky vegetačního období a posunem fenologických fází rostlin. Potvrzuje to i níže citovaná odborná práce, která se věnuje změnám vegetačních období v letech 1961-2011 v Polabí.
TISK
ARCHIV
2015-01-18 13:55 UTC
informace
komentáře: 6
počet zobrazení: 861
Podle tento týden zveřejněné zprávy amerického NCDC (NOAA National Climatic Data Center) se rok 2014 stal celosvětově nejteplejším rokem v dějinách měření (posuzováno od roku 1880). Překonal tak dosud dva nejteplejší roky 2005 a 2010, jejichž teplotní odchylka činila 0,65 °C od teplotního průměru 20. století. Loňský rok byl o 0,69 °C teplejší než je teplotní průměr 13,9 °C. Na čtvrtém místě je od nynějška rok 1998 s odchylkou 0,63 °C a na pátém předloňský rok 2013, který se o toto místo dělí s rokem 2003 (odchylka 0,62 °C).

Je patrné, že posledních 20 let patří k nejteplejšímu období moderních dějin. 9 z 10 nejteplejších let na Zemi bylo změřeno od roku 2002. Posledním podprůměrným rokem vůči průměru 20.století byl rok 1977. Současně byla v roce 2014 naměřena dosud nejvyšší teplota oceánů, která dosáhla 16,67 °C a byla 0,57 °C nad průměrem 20.století.
TISK
ARCHIV
2015-01-17 13:40 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 271
Třebaže prosinec byl jako celek dosti teplý, vyskytlo se zejména v závěru měsíce i několik mrazivých dnů, a to i v nižších polohách. Vzhledem k převládajícímu cyklonálnímu charakteru počasí po větší část měsíce však největší četnost mrazů tentokrát nebyla zaznamenána v horských mrazových kotlinách, ale na nejvyšších vrcholcích hor.

Z dosud dostupných 250 stanic byl v prosinci na všech stanicích zaznamenán mráz; nejvyšší prosincové minimum bylo zaznamenáno na stanici Praha-Klementinum, a to -7,0 °C, Tušimice -7,3 °C, Kuchařovice a Teplice -7,7 °C, Brno-Žabovřesky -7,9 °C a Smolnice -8,0 °C. Na 206 z 250 stanic kleslo prosincové minimum pod -10 °C, na polovině stanic pod -12,5 °C, na 54 stanicích pod -15 °C a na 8 stanicích pod -20 °C.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2015-03-29 08:47 UTC
kom. 0
zobr. 294
Během noci na pondělí bude v ČR zesilovat vítr, v nárazech bude dosahovat postupně 15 až 20 m/s (až 70 km/h). Během pondělí se v nížinách jen ojediněle vyskytnou nárazy větru slabě přes 20 m/s. Viz obrázek s předpokládanými nejvyššími nárazy větru za pondělí podle modelu Aladin.

V pondělí večer a v noci na úterý vítr přechodně zeslábne.
TISK
ARCHIV
2015-03-29 01:00 UTC
kom. 0
zobr. 98
V neděli 29. března 2015 u nás začíná platit letní čas. Toho dne ve 2 hodiny SEČ se tzv. občanský čas posune na 3 hodiny letního času. Středoevropský čas se o 1 hodinu liší od světového času (UTC) a je odvozen od 15. poledníku, který prochází poblíž míst jako Liberec, Jindřichův Hradec nebo Votelež. Letní čas se liší o 2 hodiny od UTC a je odvozen od 30.
TISK
ARCHIV
2015-03-28 10:06 UTC
kom. 1
zobr. 551
V noci na pondělí na našem území začne zesilovat západní až jihozápadní vítr. Během pondělí budou nárazy větru přechodně dosahovat v nížinách místy kolem 20 m/s, na horách kolem 25 m/s. V úterý by měly nárazy větru v nížinách dosahovat místy 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (110 km/h). Silnější vítr bude v ČR foukat i během středy, ale oproti úterý by měl být slabší.
TISK
ARCHIV
2015-03-28 00:47 UTC
kom. 1
zobr. 206
S postupujícím jarem se postupně zvyšuje nejen teplota vzduchu a teplota vody, ale i teplota půdy, zejména v menších hloubkách (do 20 cm).
Podle měření z 27. března z 21 hodin teplota půdy v hloubce 5 cm na nejteplejších stanicích dosahuje kolem 10 °C, například na stanicích Semčice, Doksany a Tuhaň.
TISK
ARCHIV
2015-03-27 09:10 UTC
kom. 0
zobr. 337
Od včerejšího do dnešního rána pršelo na většině území ČR, výjimkou bylo několik málo míst na severovýchodě území. Nejvydatnější déšť zaznamenaly Jeseníky, kde spadlo 39 mm na Ovčárně. Srážkové úhrny za období čtvrtek 7:00 až pátek 7:00 ukazuje přiložený obrázek.
TISK
ARCHIV
2015-03-26 10:00 UTC
kom. 2
zobr. 278
Včerejší maximální teploty na severovýchodě Moravy a ve Slezsku vystoupily až k 20 °C, jak je zřejmé z přiložené tabulky vybraných hodnot.
Noc ze včerejšího dne (25.3.) do dnešního rána (26.3) byla na mnohých místech výrazně teplá. Minimální teploty do nadmořské výšky 600 m se pohybovaly v intervalu od 10 do 5 °C, jen na horách a v mrazivých kotlinách místy klesla k bodu mrazu.
TISK
ARCHIV
2015-03-25 09:06 UTC
kom. 0
zobr. 208
Význam japonského slova sakura se dá přeložit jako japonská rozkvetlá třešeň. Třešně a jejich květy mají pro Japonce velký kulturní význam. Každý rok japonští meteorologové a veřejnost sledují s příchodem teplejšího počasí květy sakury. První krásné květy sakury se objevují v lednu na jihu Okinawy. V Kjótu a Tokiu rozkvétají sakury většinou na konci března nebo začátkem dubna.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 14:11 UTC
kom. 0
zobr. 181
Ve dnech 19.-20.3. 2015 bylo pracovníky Oddělení aplikované hydrologie z Jablonce n.N. a pracovníky z pobočky Hradec Králové provedeno expediční měření výšky a vodní hodnoty sněhu v Orlických horách a jejich podhůří.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 07:25 UTC
kom. 0
zobr. 139
Počasí v týdnu 16. 3. -22. 3.
Po většinu týdne ovlivňovala počasí tlaková výše, na naše území proudil teplejší vzduch od jihovýchodu. Bylo jasno až polojasno, naměřený srážkový úhrn na Labské Boudě byl 1 mm. Nejteplejším dnem bylo úterý, kdy se celý den teploty pohybovaly nad nulou. Nejchladnějším dnem byla neděle, kdy po přechodu studené fronty teploty nad nulu nevystoupily.
TISK
ARCHIV
2015-03-23 09:40 UTC
kom. 1
zobr. 353
Kolem tlakové výše, která postupovala přes střední Evropu k východu, k nám dnes začíná proudit teplejší vzduch od jihu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. Dnes ráno (23. března 2015) byla zaznamenaná na horských stanicích (tabulka v příloze) v pozorovacím termínu 9.00 h SEČ velmi nízká poměrná (relativní) vlhkost vzduchu i pod 10 %. Vyjadřuje stupeň nasycení vzduchu vodní párou.
TISK
ARCHIV
2015-03-22 10:15 UTC
kom. 0
zobr. 300
Zatímco ve střední Evropě panuje od února srážkově podnormální počasí, na některých jiných místech Evropy si na nedostatek srážek rozhodně stěžovat nemohou. Např. na západě Skandinávie se momentálně vyskytují intenzivní srážky a na pobřeží Norska by mohlo spadnout do večera až ke 100 mm srážek.
TISK
ARCHIV
2015-03-21 11:37 UTC
kom. 1
zobr. 235
Dnes 21. března se na Českém Hydrometeorologickém ústavu koná den otevřených dveří. Souběžně s programem této akce je nezbytné zabezpečit i běžný provozní režim. Proto také mohou návštěvníci vidět naživo tvorbu předpovědí a také měření na stanicích. Na přiloženém obrázku z webové kamery umístěné v Praze-Libuši je vidět hlavní bod zdejšího programu, totiž vypouštění meteorologického balonu.
TISK
ARCHIV
2015-03-21 07:20 UTC
kom. 0
zobr. 229
Existují různá pojetí jara:
1/ ASTRONOMICKÉ, která trvá od jarní rovnodennosti do letního slunovratu (cca od 21. března do 21. června)
2/ KLIMATOLOGICKÉ (tzv. meteorologické), tj. období od 1. března do 31. května
3/ KLIMATICKÉ, tj. ve střední Evropě období s průměrnými denními teplotami 5,1 až 15,0 °C na vzestupné části křivky ročního chodu teploty (křivky sestrojené z měsíčních normálů).
TISK
ARCHIV
2015-03-20 22:45 UTC
kom. 0
zobr. 137
Dnes 20. března v 23:45 hodin nastává jarní rovnodennost a začíná astronomické jaro. V tento okamžik Slunce na své zdánlivé pouti po obloze překračuje rovník a přechází na severní polokouli. Maximální výška Slunce nad obzorem dosáhla v Praze 39,7°, ve Šluknově 38,8° a ve Vyšším Brodě 41,2°.
Někdy se uvádí, že v den rovnodennosti je den stejně dlouhý jako noc.
TISK
ARCHIV
2015-03-20 22:08 UTC
kom. 0
zobr. 131
V březnu není běžné, že by se u nás někdo spálil na slunci; je to proto, že Slunce je ještě pouhých 40° nad obzorem a intenzita ultrafialového záření ještě není příliš vysoká. Hodnota UV-indexu se pohybuje kolem 2, což je víc, než necelých 1 v zimě, ale pořád méně než letních 5 až 8. Na horách může účinky slunečního záření výrazně zvýšit sněhová pokrývka.
Dnes 20.3.
TISK
ARCHIV
2015-03-20 10:06 UTC
kom. 2
zobr. 428
Částečné zatmění Slunce bylo na našem území, díky jasné obloze, všude dobře pozorovatelné. Snížení slunečního záření se meteorologicky projevilo poklesem nebo alespoň zastavením vzestupu teploty vzduchu.
TISK
ARCHIV
2015-03-19 12:18 UTC
kom. 3
zobr. 89
Nejnovější výstup lokálního modelu Aladin z 06 UTC (07 SEČ) předpokládá, že zrána bude vysoká oblačnost na západě a jihozápadě Čech (většinou polojasno – 4-5/8 pokrytí oblačnosti), která se bude rozpouštět, a potom v dopoledních hodinách v severní části území Čech se bude vyskytovat střední a vysoká oblačnost. Množství oblačnosti bude od 4/8 do 6/8, tj. polojasno až oblačno.
TISK
ARCHIV
2015-03-18 09:33 UTC
kom. 0
zobr. 358
V pátek 20.3.2015 bude v našich zeměpisných šířkách pozorovatelné částečné zatmění Slunce (http://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-2011-2020/zatmeni-slunce-20-brezna-2015.html ). Můžeme potěšit všechny pozorovatele, že počasí pro tento okamžik bude vstřícné, protože bude jasno až polojasno, jen ráno se ojediněle budou vyskytovat mlhy.
TISK
ARCHIV
2015-03-17 15:40 UTC
kom. 11
zobr. 461
Zatímco teplota vzduchu dnes na řadě stanic přesáhla 15 °C, teplota vody v naprosté většině přehrad je nižší než 4 °C, což může znamenat, že některé z nich ještě mohou být zamrzlé. Bohužel soustavné informace o stavu ledu se mi nepodařilo najít. Podle informací na internetu lipenská Ledová magistrála je mimo provoz a od 11. 3. je vstup na led nebezpečný.
TISK
ARCHIV
2015-03-17 08:08 UTC
kom. 0
zobr. 142
Podmínky měření 16. 3.
Na klimatologické stanici Labská se teplota vzduchu mezi 8 a 13 hodinou pohybovala v rozmezí -0,5°C a -0,3°C, ze začátku hustá mlha byla rozfoukána silným větrem, s nárazy přes 15 m/s. Stanice Luční naměřila rychlost větru 27,2 m/s. Klimatologická stanice Smědava v Jizerských horách udávala teploty 3,4 °C až 5,8 °C, foukal jihovýchodní vítr o rychlosti do 12m/s.
TISK
ARCHIV
2015-03-17 07:13 UTC
kom. 0
zobr. 184
Slunce dnes vyšlo na patnáctém poledníku a padesáté rovnoběžce v 6:09 a zapadne v 18:08. Na obloze by tak v ideálním případě mohlo vydržet skoro 12 hodin. Dny se nyní prodlužují velmi rychle, přibližně o dvě minuty ráno i večer, za týden je to skoro půl hodina.

Při zimním slunovratu v prosinci Slunce vydrží nad obzorem přibližne jen 8 hodin, při letním v červnu je to více než 16 hodin.
TISK
ARCHIV
2015-03-16 09:41 UTC
kom. 0
zobr. 224
I když mnohým z nás uplynulý víkend připadal studený, teploty vzduchu se pohybovaly kolem dlouhodobého průměru. V sobotu, kdy nejvyšší odpolední teploty vzduchu byly v ČR převážně jen od 2 do 6 °C, byla průměrná odchylka denních teplot od normálu -0,9 °C, v neděli, kdy teploty vystoupily většinou na 6 až 10 °C, byla odchylka denních teplot +1,4 °C.
TISK
ARCHIV
2015-03-16 09:29 UTC
kom. 0
zobr. 100
K dispozici je 2. číslo „Zpravodaje“ roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci únoru.
Zpravodaj obsahuje příspěvek nazvaný Srovnávací hydrologická měření na horských tocích a pozvánku na Den otevřených dveří na ostravské pobočce ČHMÚ.
TISK
ARCHIV
2015-03-15 09:40 UTC
kom. 2
zobr. 345
Atmosféra houstne, napětí a tlak stoupá a to nejen v biatlonovém areálu, v dějišti mistrovství světa ve finském Kontiolahti.
Nad oblastí severní Karélie ve Finsku se totiž v současnosti (15. 3. 2015 dopoledne, viz. obr.1) nachází střed tlakové výše, která bude během pondělí nad severovýchodní Evropou dále mohutnět.
TISK
ARCHIV
2015-03-14 09:35 UTC
kom. 1
zobr. 413
Stejně jako včera, je i dnes naše území schováno pod mohutnou více vrstevnatou oblačností, kterou jen sporadicky pronikají na naše území sluneční paprsky (obr. 1, obr. 2, obr. 5). V chladnějším vzduchu, který k nám proudí od východu, vypadávají na většině území slabé srážky dešťové nebo smíšené, v polohách nad 500 m pak většinou sněhové (obr. 3).
TISK
ARCHIV
2015-03-13 21:46 UTC
kom. 1
zobr. 436
V uplynulém týdnu bylo provedeno tradiční expediční měření sněhu v Jizerských horách a v západní části Krkonoš. Pracovníci pražské pobočky ČHMÚ dělají podobná měření již od roku 1983. Od roku 1999 je k dispozici nepřerušená řada hodnot z 25 sněhoměrných profilů, kde se každoročně na konci zimy, přibližně v období sněhových kulminací, provádí měření výšky (SCE) a  vodní hodnoty sněhu (SVH).
TISK
ARCHIV
2015-03-13 11:47 UTC
kom. 2
zobr. 376
Z meteorologického pohledu byl rok 2014 na Islandu hodnocen jako velmi teplý, s četnými srážkami a málo slunečným létem.

Island prožil, nebo také přežil, mimořádně teplý rok 2014.
TISK
ARCHIV
2015-03-12 11:11 UTC
kom. 0
zobr. 266
V Meteorologických zprávách č. 1/2015 vyšel "seriálový" článek o počasí v předcházejícím roce. Jako autor jsem byl upozorněn, že jsem v článku zcela pominul sluneční svit, který o rok dříve v článku stručně vyhodnocen byl. Průměrný roční úhrn slunečního svitu v ČR byl v roce 2014 celkem 1526 hodin, tj. 97 % dlouhodobého průměru za období 1961-90.
TISK
ARCHIV
2015-03-12 10:03 UTC
kom. 0
zobr. 310
Včerejší den přinesl srážky především do východní poloviny republiky (obr.1). Charakter srážek byl v nížinách proměnlivý, vyskytl se déšť, přechodně i déšť se sněhem. V ostatních polohách převládaly srážky smíšené, od vyšších poloh většinou sněhové. V polohách nad 600 m napadlo do 5 cm sněhu, nejvíce v oblasti Beskyd na Lysé hoře 22 cm (obr. 2).
TISK
ARCHIV
2015-03-11 08:57 UTC
kom. 16
zobr. 74
Včera 10.3. byl průměr nejnižších nočních teplot v ČR v důsledku vyjasnění -3,0 °C. Během dne teploty vzduchu při slunečném počasí stoupaly rychle nahoru a průměr nejvyšších denních teplot dosáhl 13,5 °C. Rozdíl mezi minimálními a maximálními teplotami tak dosáhl v průměru 16,5 °C.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ